Erdinç Çakıroğlu
Erdinç Çakıroğlu
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri
K ÇAĞILTAY, J ÇAKIROĞLU, N ÇAĞILTAY, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, 8, 2001
280*2001
Reflections on teacher education in Turkey
C ERDINC, C JALE
European Journal of Teacher Education 26 (2), 253-264, 2003
247*2003
Pre-Service Teacher Self-Efficacy Beliefs Regarding Science Teaching: A Comparison of Pre-Service Teachers in Turkey and the USA.
J Çakiroglu, E Çakiroglu, WJ Boone
Science Educator 14 (1), 31-40, 2005
1982005
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARI
F KAYAN, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (35), 218-226, 2008
106*2008
Matematik eğitiminde matematiksel modelleme Temel kavramlar ve farklı yaklaşımlar Mathematical modeling in mathematics education Basic concepts and different approaches
AK Erbaş, M Kertil, B Çetinkaya, E Çakıroğlu, C Alacacı, S Baş
Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 2014
101*2014
The teaching efficacy beliefs of pre‐service teachers in the USA and Turkey
E Cakiroglu
Journal of Education for Teaching 34 (1), 33-44, 2008
912008
The nature of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge: The case of multiplication of fractions
M Isiksal, E Cakiroglu
Journal of Mathematics Teacher Education 14 (3), 213-230, 2011
782011
Preservice elementary teachers' attitudes and self-efficacy beliefs toward mathematics
E Cakiroglu, M Isiksal
Egitim ve Bilim 34 (151), 132, 2009
67*2009
Developing a structural model on the relationship among motivational beliefs, self-regulated learning strategies, and achievement in mathematics
FK Fadlelmula, E Cakiroglu, S Sungur
International journal of science and mathematics education 13 (6), 1355-1375, 2015
512015
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve matematik öğretimine yönelik yeterlik algıları
M IŞIKSAL, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 74-84, 2006
392006
Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender
K Ozkal, C Tekkaya, S Sungur, J Cakiroglu, E Cakiroglu
Journal of science teacher education 22 (2), 115-127, 2011
372011
Teacher efficacy and academic performance
M Isiksal, E Cakiroglu
Academic Exchange Quarterly 9 (4), 28-33, 2005
342005
The development of mathematical achievement in analytic geometry of grade-12 students through GeoGebra activities
M Khalil, RA Farooq, E Çakıroğlu, U Khalil, DM Khan
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14 (4 …, 2018
282018
Preservice elementary teachers' sense of efficacy in reform oriented mathematics.
E Cakiroglu
262001
Exploring prospective secondary mathematics teachers’ interpretation of student thinking through analysing students’ work in modelling
MG Didis, AK Erbas, B Cetinkaya, E Cakiroglu, C Alacaci
Mathematics Education Research Journal 28 (3), 349-378, 2016
252016
THE EFFECTS OF MULTIPLE REPRESENTATIONS-BASED INSTRUCTION ON SEVENTH GRADE STUDENTS’ALGEBRA PERFORMANCE
O Akkus, E Cakiroglu
CERME 6–WORKING GROUP 4, 420, 2010
212010
Seventh grade students' use of multiple representations in pattern related algebra tasks
OA ÇIKLA, E ÇAKIROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (31), 13-24, 2006
212006
Turkish preservice teachers’ views about manipulative use in mathematics education
E Çakıroğlu, BT Yıldız
The enterprise of education, 275-289, 2007
202007
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi
M Işıksal, G Kurt, O Doğan, E ÇAKIROĞLU
İlköğretim Online (elektronik) 6 (2), 313-321, 2007
20*2007
Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları
AK Erbaş, B Çetinkaya, C Alacacı, E Çakıroğlu, A Aydoğan Yenmez, ...
Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2016
172016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20