Follow
Zeynep Şehidoğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Die Rolle des Internet im Lebenszusammenhang von türkischen jungen Frauen in Wien
Z Sehidoglu
Bakkalaureatsarbeit, Universität Wien, 2009
42009
Yeni Medyada Kullanıcılar Tarafından Üretilen Kötülüğün Boyutları: Twitter Örneği
Z Şehidoğlu
International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 9 (87 …, 2022
2022
Nike Markasının Müslüman Arap Kadın Temsili ve Heidegger’in “Das Man” Kavramı Üzerinden Söylem Analizi
Z ŞEHİDOĞLU
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 5 (1), 243-257, 2022
2022
ON SEKİZİNCİ YÜZYIL AVRUPASI’NDA AYDINLANMANIN BASIN YAYIN ALANINDAKİ SANSÜR UYGULAMALARINA ETKİLERİ: HABSBURG İMPARATORLUĞU ÖRNEĞİ
Z ŞEHİDOĞLU
The Journal of Academic Social Science Studies 14 (Year: 14-Number: 88), 321-336, 2022
2022
On Sekizinci Yüzyıl Avrupası’nda Aydınlanma’nın Basın Yayın Alanındaki Sansür Uygulamalarına Etkileri: Habsburg İmparatorluğu Örneği
Z Şehidoğlu
The Journal of Academic Social Science Studies, 321-336, 2021
2021
MEDİAD
Z ŞEHİDOĞLU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6