Follow
İdris Göksu
İdris Göksu
Mardin Artuklu University, Educational Science, Educational Technology
Verified email at artuklu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Need for mobile learning: technologies and opportunities
İ Göksu, B Atici
Procedia-Social and Behavioral Sciences 103, 685-694, 2013
1112013
Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri
İ Göksu, A Gülcü
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 153-171, 2016
592016
Content analysis of research trends in instructional design models: 1999-2014.
İ Göksu, KV Özcan, R Çakir, Y Göktas
Journal of Learning Design 10 (2), 85-109, 2017
542017
Türkiye’de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar
İ Göksu, KV Özcan, R Çakır, Y Göktaş
İlköğretim Online 13 (2), 694‐709, 2014
39*2014
Effects of phubbing: Relationships with psychodemographic variables
N Ergün, İ Göksu, H Sakız
Psychological Reports 123 (5), 1578-1613, 2020
372020
Bibliometric mapping of mobile learning
I Goksu
Telematics and Informatics, 101491, 2021
322021
The evaluation of the cognitive learning process of the Renewed Bloom Taxonomy using a web based expert system.
İ Göksu, A Gülcü
Turkish Online Journal of Educational Technology 15 (4), 135-151, 2016
272016
Distance education amid a pandemic: Which psycho‐demographic variables affect students in higher education?
İ Göksu, N Ergün, Z Özkan, H Sakız
Journal of Computer Assisted Learning, 2021
112021
Examining 21st century skill levels of students and the relationship between skills
Ö Koçak, İ Göksu
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 21 (2), 2020
102020
The content analysis and bibliometric mapping of CALL journal
I Goksu, E Ozkaya, A Gunduz
Computer Assisted Language Learning, 2020
92020
Akademik teşvik uygulamasının ilk sonuçlarına ait değerlendirmeler
İ Göksu, Yİ Bolat
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 7 (3 …, 2017
82017
Web tabanlı öğrenme ortamında veri madenciliğine dayalı öğrenci değerlendirmesi
İ Göksu
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2012
8*2012
Does the ARCS motivational model affect students’ achievement and motivation? A meta‐analysis
I Goksu, Y Islam Bolat
Review of Education 9 (1), 27-52, 2021
72021
Çocukların medya okuryazarlık düzeylerinin ve kullanım alışkanlıklarının demografik değişkenler açısından incelenmesi
A Aslan, YE Turgut, İ Göksu, S Aktı Aslan
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 39 (2), 793-815, 2019
72019
Uyarlanabilir uzaktan hizmetiçi eğitimin başarı ve eğitimin tamamlama süresine etkisi ile öğretmen görüşleri
A Aslan, İ Göksu, S Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 103-115, 2018
62018
Yenilenmiş Bloom Taksonomisindeki bilişsel öğrenme sürecinin web tabanlı uzman sistemle değerlendirilmesi (destekleyici eğitim uygulaması), Doktora Tezi
İ Göksu
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim …, 2016
52016
Teknoloji kullanımı Türkiye'de öğrencilerin akademik başarılarını etkiliyor mu? Bir meta-analiz çalışması
İ GÖKSU, Yİ BOLAT
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 10 (1), 138-176, 2020
4*2020
Kahoot! as a gamification tool in vocational education: More positive attitude, motivation and less anxiety in EFL
MS ÖDEN, Yİ BOLAT, İ GOKSU
Journal of Computer and Education Research 9 (18), 682-701, 2021
32021
Teachers' opinions on the information technology course and information technology teacher
A Aslan, İ Göksu, B Atıcı
Journal Of Educatıonal and Instructıonal Studıes In The World, 6 (1), 41-49, 2016
32016
Using virtual reality learning environments to motivate and socialize undergraduates in distance learning
M Çoban, İ Göksu
Participatory Educational Research 9 (2), 199-218, 2022
22022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20