Mehmet Ela
Mehmet Ela
Asst. Prof., Department of Public Finance, Osmaniye Korkut Ata University,
osmaniye.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de eğitim, doğurganlık ve işsizlik ilişkisinin analizi
H Akça, M Ela
Maliye Dergisi 163, 223-242, 2012
302012
Avrupa Borç Krizi: Nasıl, Neden ve Nereye?
LY Eser, ELA Mehmet
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10 (1 …, 2015
212015
An assessment on the relationship between informal economy and educational level in Turkey
M Ela
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (4), 910, 2013
212013
MAKROEKONOMİK KIRILGANLIK: TÜRKİYE VE ŞANGAY BEŞLİSİ KARŞILAŞTIRMASI
B Karakurt, SH Şentürk, ELA Mehmet
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 283-307, 2015
142015
EĞİTİM VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
A Haşim, AGM ELA
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 241-259, 2012
122012
Türkiye’de bireysel emeklilik sistemine yönelik vergisel teşvikler
C RAKICI, ELA Mehmet
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3 …, 2016
82016
Avrupa Borç Krizi ve Türkiye İçin Öneriler
A Ulusoy, M Ela
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 3 (7), 84-119, 2014
72014
Borç deflasyonu: Teorinin gelişimi ve avrupa’da borç deflasyonuna ilişkin değerlendirmeler
A Ulusoy, B Karakurt, ELA Mehmet
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 11 (26), 1-28, 2015
62015
Secondary Market of Sukuk: An Overview
A ULUSOY, ELA Mehmet
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi 4 (2), 17-32, 2018
42018
Türkiye’de Sukuk Sertifikalarının Kamu Finansmanında Kullanımı: Genel Bir Değerlendirme
A Ulusoy, M Ela
International Congress on Islamic Economics and Finance, 21-23, 2015
42015
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ TOPSIS YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
M Ela, A Doğan, O Uçar
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2018
32018
Sukukun İkinci El Piyasa Sorunu
A Ulusoy, ELA Mehmet
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi 8 (1), 55-70, 2016
32016
Türkiye’de Sayıştayın Düzenlilik Denetimi: Genel Bir Bakış, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
M Ela, CM Türkyener
Sayı 602, 33, 2015
32015
TEKNOLOJİK İŞSİZLİK PROBLEMİNE MALİ ÇÖZÜM: ROBOT VERGİSİ VE TÜRKİYE'DEKİ POTANSİYELİ.
M ELA
Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting …, 2019
22019
EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK'TE BÜYÜK ÜLKELER NEDEN MALİ KURALLARA UYMAMAKTADIR?
M Ela
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
22018
Comparison of Macroeconomic Performances of Sub-Saharan African Countries with TOPSIS Method.
M Ela, HS Kurt
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2019
12019
KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN SUKUK PİYASASINA ETKİSİ
A Ulusoy, M Ela
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
12018
Dünyada Sukukun Vergilendirilmesinde Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye İçin Öneriler
A Ulusoy, M Ela
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
12018
Lack of Standardization in Sukuk Market
A Ulusoy, M Ela
Journal of Islamic Economics, Banking and Finance 113 (6218), 1-23, 2017
12017
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK AVANTAJ ARGÜMANININ İNCELENMESİ.
M ELA
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20