Follow
Abdullah Uzun
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir araştırma nesnesi olarak habis sorunlar ve kamu yönetimi disiplini
U Abdullah
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (2 …, 2020
172020
Kötü Huylu Problem Perspektifinden Covid-19 Pandemisi ile Mücadele Stratejileri: Teorik ve Pratik Bir Analiz.
A Uzun
Electronic Turkish Studies 15 (4), 2020
142020
Türkiye'de Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Aktarılan Payların Değerlendirilmesi
U Abdullah
Global Journal of Economics and Business Studies 1 (2), 41-58, 2012
142012
TÜRK SİYASAL HAYATINDA BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GÜNDEME GETİREN LİDERLER: TÜRKEŞ, DEMİREL, ÖZAL VE ERDOĞAN.
ÇD Çolak, A Uzun
Journal of International Social Research 10 (50), 2017
132017
İYİ YÖNETİŞİM İLKLERİNDEN KATILIMIN UYGULANMASI HUSUSUNDA TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
E Firidin, U Abdullah
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 8 (1), 180-197, 2018
102018
COVİD-19 İLE MÜCADELEDE KOLAYLAŞTIRICI BİR FAKTÖR OLARAK YÖNETSEL KAPASİTE: ÜLKE DENEYİMLERİNDEN YANSIMALAR.
A UZUN
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2021
82021
Kötü huylu problemlerle mücadele stratejileri: Problem odaklı ve durumsalcı bir perspektif
U Abdullah
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 145-170, 2020
82020
Türkiye’de GBVG’nden Belediyelere Aktarılan Payların Yapısal Analizi
A Uzun
Unpublished Master Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2008
72008
KATILIM VE ETKİNLİK BOYUTLARI AÇISINDAN KENT KONSEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON BÜYÜKŞEHİR KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ.
A UZUN, S ERSAVAŞ KAVANOZ
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2018
52018
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kapatılan Geyikli ve Söğütlü Belde Belediyelerindeki Yerel Vatandaşların Yeni Yapıya İlişkin Algı ve Tutumlarına İlişkin Bir Araştırma. 13
A Uzun, ÇD Çolak
KAYFOR Bildiri Kitabı, 1450-1474, 2016
52016
KAMU DEĞERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ANALİZİ: KURAM VE UYGULAMA
A Uzun, T Demir
Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, 73, 0
5*
Kamu Yönetimi ve Politika Çalışmalarında Kötü Huylu ve Karmaşık Sorunlar
A Uzun
içinde Karmaşık Sorunlar ve Kent, 13-34, 2021
42021
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE İÇ DENETİM: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
U Abdullah, U Hasibe
Denetişim, 27-40, 2021
42021
Dijital Çağda E-Yönetişim: Konsept, Pratik ve Gelişim
A Uzun
E-Yönetişim: Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye’ye …, 2019
42019
Uluslararası Göçün Kentsel Düzeyde Yönetişimi: Trabzon İli Örneği
A Uzun
Türkiye’de Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi, 261-285, 2020
32020
Örgütsel meşruiyetin yeniden inşasına yönelik bir süreç modeli: Türk Kızılay Vakfı örneği
A Uzun
Örgüt Kuramı Çalıştayı Bildirileri, 73-87, 2010
32010
‘Aktivistler, Şirketler ve Devlet Etkileşimleri Çerçevesinde Türkiye'deki HES Sektörünün Yapılanması: Doğu Karadeniz Örneği’’
A Uzun
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD …, 2013
22013
Kurumsal değişimde toplumsal hareketlerin rolü: toplumsal-politik bağlam çerçevesinde bir analiz
A Uzun, KTAN ŞAHİN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 69-87, 2013
22013
1982 Anayasasında Cumhurbaşkanının Sorumsuzluk Halleri
A Uzun
Mevzuat Dergisi 125, 2008
2*2008
İŞ SİSTEMLERİNDE VE KURUMSAL YÖNETİŞİM UYGULAMALARINDA YAKINSAMA-IRAKSAMA TARTIŞMASI: MAKRO VE MİKRO BAKIŞ AÇISI
KTAN ŞAHİN, Tİ NAS, U Abdullah
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (1), 55-73, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20