Follow
Ramazan Ünsal
Ramazan Ünsal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Neoliberal Hegemonya ve Dijital Kültürün İşgali: Byung-Chul Han Perspektifinden Bir Değerlendirme
R Ünsal
Sosyoloji Divanı 8 (15), 229-249, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.