Takip et
Süreyya Kovacı
Süreyya Kovacı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Concentration of food retailing and anti-competitive practices in Turkey
AA Koç, G Boluk, S Kovaci
Food Chains: Quality, Safety and Efficiency in a Challenging World, 38-49, 2014
262014
İktisadi Kalkınmaya Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Sermayenin ve Kurumların Artan Rolü
S Kovacı, M Belke, A Koç
International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the …, 2009
222009
The stationarity of electricity consumption in selected European countries
S Bolat, M Belke, S Kovaci
European Scientific Journal 9 (19), 2013
142013
İşgücü Piyasası Düzenlemelerinin İşsizliğe Etkileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Kanıtları
S Kovacı, M Belke, S Bolat
International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (25 …, 2018
82018
Mali Açık-Cari İşlemler Dengesi Etkileşimi: Seçilmiş Avrupa Birliği Ülkeleri İçin Nedensellik Yaklaşımı
M Belke, S Bolat, S Kovacı
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 16 (2), 195-214, 2015
62015
Kamu Büyüklüğünün İşsizlik Üzerindeki Etkisi: Avrupa Birliği Ülkelerinden Kanıtlar
S Kovacı, M Belke, S Bolat
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, 184-196, 2018
4*2018
Perakende Sektörde Yoğunlaşmanın Etkileri: Rekabet ve İşgücü Piyasası Açısından Bir Değerlendirme
A Koç, S Kovacı, G Bölük
Akdeniz İİBF Dergisi 9 (18), 66-99, 2009
4*2009
Gıda Perakende Sektöründe Yoğunlaşmanın Gıda Sanayi Firmalarına (Kobilere) Etkileri: Yeni Kurumsal İktisat Yaklaşımı
S Kovacı
Akdeniz Üniversitesi, 2007
42007
Türkiye'de COVID-19 Döneminde Serbest Bölgelerin Dış Ticaret ve İstihdam Açısından Önemi
Z Avcı, S Kovacı, S Şen
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 (2), 563-578, 2022
3*2022
The impact of the COVID-19 pandemic on the tourism economy: evidence from borsa istanbul
S Şen, S Kovacı
Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the …, 2021
22021
THE EMPIRICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF INSTITUTIONS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT
S KOVACI
ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF GLOBAL AND NATIONAL DEVELOPMENTS, 227, 2022
12022
Uluslararası Ticaretin Ekonomik Gelişme Üzerinde Etkileri: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Bulgular
S Kovacı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) 3 (2 …, 2019
12019
Ülke Gruplarına Göre Ekonomik Gelişme ve Sağlık Harcamaları İlişkisi
S Kovacı, M Belke, S Bolat
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, 165-179, 2018
12018
Kurumların İktisadi Kalkınma Rolünün Ampirik Analizi
S Kovacı
Akdeniz Üniversitesi, 2015
12015
Beşeri Sermaye ve Dış Ticaret İlişkisi Kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümünün Öğrenci Profili ve SWOT Analizi
S KOVACI
Gümrük ve Ticaret Dergisi 10 (32), 27-40, 2023
2023
Central Bank Policies of Fragile Five Countries in the Covid-19 Process
S Kovacı, S Şen
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 17 (68), 838-856, 2022
2022
COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde İhracat İklimi Endeksi: İhracat İçin Güvenilir Bir Gösterge mi?
T Eren, R Manisa, S Kovacı, S Şen
3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 57 (1), 175-188, 2022
2022
SEÇİLMİŞ AVRUPA ÜLKELERİNDE İSTİHDAM ORANI VE CİNSİYETE DAYALI İSTİHDAM AÇIĞI AÇISINDAN UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
S KOVACI
Ekonomi ve Finans Konularına, 87, 2022
2022
COVID-19 Döneminde Engelli İstihdamında İşgücü Piyasası Sonuçları
S Kovacı, S Şen
EKONOMİ VE FİNANS ÇALIŞMALARI, 101-120, 2021
2021
COVID-19 Pandemi Döneminde Dijitalleşme Uygulamaları ve Uluslararası Ticaret: Kolay İhracat Platformu Örneği
M Kural, S Kovacı, S Şen
Uluslararası İktisatta Güncel Sorunlara Yeni Yaklaşımlar, 129-150, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20