Takip et
EMİN ÇELEBİ
EMİN ÇELEBİ
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İbn Arabinin Epistemolojisinde Duyu ve Akıl
E Çelebi
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 10 (1), 43-56, 2010
182010
JP Sartre’da özgürlüğün ontolojik temelleri üzerine
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (30), 93-104, 2010
172010
David Humeda nedensellik bağlamında ahlak ve hürriyet problemi
E Çelebi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
162008
John Locke'un İdeler Teorisi- Eleştirel Bir İnceleme-
E Çelebi
122017
KUŞKUCU VE AGNOSTİK TUTUM BAKIMINDAN DAVID HUME’UN DİN ELEŞTİRİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
E Çelebi
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 25-40, 2011
122011
Kozmolojik birlik ve ontolojik çeşitlenme: İbn Arabi ve Spinoza örneği
E Çelebi
EKEV Akademi Dergisi 44, 49-60, 2010
122010
ONTOLOJİK SINIRLARIN BELİRSİZLİĞİ: YAPAY ZEKA, MİT VE HER (AŞK) FİLMİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
E ÇELEBİ, A GÜLTEKİN
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 6 (1), 40-46, 2020
112020
Heidegger'in Hiçlik Çözümlemesine Varlık ve Zaman Çerçevesinde Bir Bakış
E Çelebi
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016
92016
David Hume’da psiko-epistemolojik ilke: Nedensellik
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (20), 173-202, 2005
92005
Spınoza ateist midir? L. Strauss, ee harrıs’e karşı
E Çelebi, OG Birgül
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
72015
İbn Arabi’de Tasavvufi Tecrübenin Epistemolojik Mahiyetine Dair
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (29), 115-127, 2010
72010
SPİNOZA ONTOLOJİSİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKÂ VE BİR DUYGU VARLIĞI OLAN İNSAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A GÜLTEKİN, E ÇELEBİ
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 27-42, 2021
52021
Zihin-Beden İlişkisinin Ontolojik Düzlemi Üzerine Bir Değerlendirme
E Çelebi
10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 340-347, 2020
52020
HEIDEGGER VE SARTRE’IN HİÇLİK ÇÖZÜMLEMELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME
E Çelebi
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 39-50, 2016
52016
Primary and Secondary Reflection: The Existential Fulcrum
G Marcel, E Çelebi
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (2), 221-247, 2015
52015
David Hume’da insan doğasının evrenselliği temelinde ahlâk problemi
E Çelebi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 657-665, 2011
52011
Yapılandırmacı yaklaşımın din ve ahlâk öğretiminde uygulanabilirliğinin epistemolojik imkânı
E ÇELEBİ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 5 (1), 85-94, 2010
52010
Basılmamış doktora tezi
E Çelebi, DHNB Ahlak, H Problemi
Selçuk Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008
52008
HUME’UN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE YAPILAN BAZI YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
E Çelebi
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 497-504, 2019
32019
John Locke’da Temsil Teorisi: Sözcük ve İde İlişkisi
E ÇELEBİ
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 73-90, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20