Follow
EMİN ÇELEBİ
EMİN ÇELEBİ
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
JP Sartre’da özgürlüğün ontolojik temelleri üzerine
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (30), 93-104, 2010
172010
İbn Arabinin Epistemolojisinde Duyu ve Akıl
E Çelebi
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 10 (1), 43-56, 2010
162010
David Humeda nedensellik bağlamında ahlak ve hürriyet problemi
E Çelebi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
142008
KUŞKUCU VE AGNOSTİK TUTUM BAKIMINDAN DAVID HUME’UN DİN ELEŞTİRİSİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
E Çelebi
FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 25-40, 2011
122011
ONTOLOJİK SINIRLARIN BELİRSİZLİĞİ: YAPAY ZEKA, MİT VE HER (AŞK) FİLMİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
E ÇELEBİ, A GÜLTEKİN
İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi 6 (1), 40-46, 2020
112020
John Locke'un İdeler Teorisi- Eleştirel Bir İnceleme-
E Çelebi
112017
Kozmolojik birlik ve ontolojik çeşitlenme: İbn Arabi ve Spinoza örneği
E Çelebi
EKEV Akademi Dergisi 44, 49-60, 2010
112010
Heidegger'in Hiçlik Çözümlemesine Varlık ve Zaman Çerçevesinde Bir Bakış
E Çelebi
Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016
102016
David Hume’da psiko-epistemolojik ilke: Nedensellik
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (20), 173-202, 2005
92005
Spınoza ateist midir? L. Strauss, ee harrıs’e karşı
E Çelebi, OG Birgül
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
82015
İbn Arabi’de Tasavvufi Tecrübenin Epistemolojik Mahiyetine Dair
E Çelebi
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (29), 115-127, 2010
72010
Küreselleşme Ekseninde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Öğretim Programının Din Felsefesi Açısından Analizi
E Çelebi
Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim …, 2010
62010
SPİNOZA ONTOLOJİSİ BAĞLAMINDA YAPAY ZEKÂ VE BİR DUYGU VARLIĞI OLAN İNSAN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A GÜLTEKİN, E ÇELEBİ
Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 27-42, 2021
52021
Zihin-Beden İlişkisinin Ontolojik Düzlemi Üzerine Bir Değerlendirme
E Çelebi
10th ECLSS Conferences on Language and Social Sciences, 340-347, 2020
52020
HEIDEGGER VE SARTRE’IN HİÇLİK ÇÖZÜMLEMELERİ ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME
E Çelebi
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 39-50, 2016
52016
David Hume’da insan doğasının evrenselliği temelinde ahlâk problemi
E Çelebi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (1), 657-665, 2011
52011
Yapılandırmacı Yaklaşımın Din ve Ahlâk Öğretiminde Uygulanabilirliğinin Epistemolojik İmkanı
E Çelebi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2010
52010
Basılmamış doktora tezi
E Çelebi, DHNB Ahlak, H Problemi
Selçuk Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008
52008
Primary and Secondary Reflection: The Existential Fulcrum
G Marcel, E Çelebi
Beytulhikme An International Journal of Philosophy 5 (2), 221-247, 2015
42015
HUME’UN AHLÂK KURAMI ÜZERİNE YAPILAN BAZI YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
E ÇELEBİ
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 497-504, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20