Follow
Hüseyin Tutar
Hüseyin Tutar
Other namesHuseyin Tutar, Tutar Huseyin, Tutar Hüseyin
Prof. Sociology
Verified email at aybu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL DEĞİŞME, BÜTÜNLEŞME VE ÇÖZÜLME BAĞLAMINDA TOPLUMDA FARKLI KÜLTÜR VE ANLAYIŞLARIN YERİ VE ÖNEMİ
M Türkkahraman, H Tutar
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-16, 2009
602009
TRA2 bölgesi sivil toplum kuruluşları profili
Ö Çaha, A Çaylak, H Tutar
Kars Ardahan Ağrı ve Iğdır İlleri, Serka Yayınları, Ankara 64, 2013
592013
TRA2 BÖLGESİNDEN İSTANBUL'A GÖÇ HAREKETLERİNİN NEDENLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
H Tutar, D Özyakışır
Istanbul Journal of Sociological Studies, 31-58, 2013
302013
TRA2’de göç olgusu: sebep ve sonuçlar bağlamında analitik bir araştırma
H Kapu, A Karakuş, A Yüce, A Aykutalp, D Özyakışır, S Yıdlız, T Utkan, ...
Kars: TC Serhat Kalkınma Ajansı, 2012
232012
Kars algısı imajı ve marka kimliği araştırması
L Gelibolu, H Kanıbir, R Saydan, H Tutar, MC Yavuz
Kars: TC Serhat Kalkınma Ajansı, 2014
222014
Sivil Toplum ve Girişimcilik ve Ekonomik Kalkınma
H Kapu, H Tutar, D Özyakışır
Ankara: Savaş Yayınevi, 2012
182012
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilerin başarısızlık nedenleri
H Tutar
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2002
182002
Iğdır’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları
H Tutar, B Aydoğdu, G Elyıldırım, M Dik, M Sarışen, OG İnce
TC Serhat Kalkınma Ajansı Iğdır Yatırım Destek Ofisi Yayını, Iğdır, 2013
162013
Kırgızlarda akrabalık terminolojisi ve akrabalık ilişkileri
H Tutar
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 155-169, 2007
152007
Yeni Dönemde Türk Dış Politikası: Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri
OB Dinçer, H Özdal, HA Necefoğlu
USAK Books, 2010
132010
Kars’ ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları
H Tutar, E Demir, G Elyıldırım, İ Boztemir, M Sarışen
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kars, 2012
122012
Sivil toplum kuruluşları profili
Ö Çaha, A Çaylak, H Tutar
Serka Kalkınma Ajansı.(20.05. 2017) http://www. serka. gov. tr/store/file …, 2013
92013
Kırgızistan'daki Son Gelişmeler Üzerine Bir Değerlendirme
H Tutar
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 169-182, 2005
92005
Sınır kapılarının girişimcilik kültürü üzerine etkisi: Iğdır örneği
H Kapu, H Tutar
ÖNERİ 11 (41), 115-132, 2014
72014
TRA2 Bölgesi’nde Yoğun Kamu Çalışanı Göçü: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ö Çaha, H Tutar
Kars: Serhat Kalkınma Ajansı, 2013
72013
Ardahan’ın Sosyo-Ekonomik Durumu ve Uygun Yatırım Alanları
H Tutar, G Elyıldırım, MF Sever, M Sarışen
TC Serhat Kalkınma Ajansı Ardahan Yatırım Destek Ofisi, Şubat, 2013
72013
TRA2 Bölgesi’nde süt ve süt ürünleri sektör raporu (Mevcut Durum Analizi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
H Tutar, MF Sever, M Sarışen, S Sallan
Serhat Kalkınma Ajansı Yayınları, Kasım, 2012
62012
TRA2 Bölgesinde Sınır Ticareti ve Sınır Kapıları: Sosyo-Ekonomik Bir Analiz, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
H Tutar, G Elyıldırım, E Demir, M Erdal, İ Boztemir
42014
Kalkınma ajansları için proje hazırlama kılavuzu
H Tutar, BÖ Demir
TC Serhat Kalkınma Ajansı, 2013
42013
Ulus devlet oluşumunda Kırgız kimliği
H Tutar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
42006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20