Follow
Esin Özlem Aktuğlu Aktan
Esin Özlem Aktuğlu Aktan
Other namesEsin O. Aktuglu Aktan, E. A. Aktan, E. Aktuğlu Aktan
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kent biçimi–ulaşım etkileşimine ilişkin (tarihsel ve güncel) yaklaşımlar ve İstanbul örneği
EÖ Aktan
Yayımlanmamış Doktora Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006
39*2006
İdeal ve ütopik kent modellerine ulaşım bağlamında biçimsel yaklaşımlar
EÖA Aktan
İdealkent 3 (5), 68-103, 2012
192012
Ulaşımda Yeni Teknolojiler Ve Uygulamaların Kent Biçimine (Olası) Yansıması
EÖ Aktuglu Aktan
e-kutuphane. imo. org. tr: http://www. e-kutuphane. imo. org. tr/pdf/3193. pdf, 2005
11*2005
Wind ventilation in the built environment
EÖ Aktuglu Aktan
WIT Transactions on Ecology and the Environment 190, 749-761, 2014
3*2014
Carbon reduction with solar energy in cities
EÖ Aktuglu Aktan
WIT Transactions on Ecology and the Environment 190, 959-970, 2014
2*2014
Toward zero carbon with environmentally friendly transport modes
EÖA Aktan
WIT Transactions on the Built Environment 128, 97-106, 2012
22012
Kentiçi Ulaşım ilişkisi Bağlamında Kent Biçimi ile İlgili Güncel Yaklaşımlar
EÖ Aktuğlu Aktan
Planlama, 61-71, 2010
2*2010
Kampüs Tasarımında Ölçütler, Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 1
Z Yenen, NÇ Erkan, EÖ Aktuğlu Aktan
Kentsel Tasarım Haftası, 131-139, 2000
22000
Public life in flux: A journey from the 1940s to the present
İ Eren, EÖ Aktuğlu Aktan
Cogent Social Sciences 9 (2), 2281063, 2023
12023
Determination of Environmental Ethics Approaches of Urban and Regional Planning Students
A Altanlar, E Aktuğlu Aktan, N Erkan
ICONARP International Journal of Architecture and Planning 11 (2), 2023
12023
Redefining Public Space: The Evolution of Meaning in the Digital Era
İ EREN, EÖA AKTAN, A ALTANLAR
Proceedings of the International Conference on Research in Social Sciences 1 …, 2024
2024
Evaluation of Open and Green Space Systems in the Context of Urban Livability
Ö Hızlı, EÖA Aktan
ICONARP International Journal of Architecture and Planning 11 (2), 538-562, 2023
2023
Yavaş Şehir Hareketinin Kent biçimine Etkisi Bağlamında İncelenmesi-Taraklı Örneği
E Yalçınkaya, EÖA Aktan
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 779-794, 2022
2022
Sosyo-Mekansal Parametre Olarak Kentsel Omurgalar
H Küçükoğlu, EÖA Aktan
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 491-509, 2022
2022
Kentsel Mekânda Metaforik Yaklaşımlar: Nesnel Tasarım Kriterleri Bağlamında Bir Analiz Yöntemi Önerisi: Kentsel Mekânda Metaforik Tasarım Yaklaşımı
T Dutoğlu, EÖA Aktan
Tasarim+ Kuram 18 (36), 129-149, 2022
2022
İstanbul Anadolu Yakası D-100 Karayolu Üzerindeki Alışveriş Merkezlerinin Trafiğe Etkisi.
G Kayadibi, EÖA Aktan
Planlama 31 (1), 2021
2021
Kent Planlamada Omurga Kavramı ve Tarihi Yarımada Örneği
E Ekinci, EÖ AKTUĞLU AKTAN
İdealkent 8 (22), 483-509, 2017
2017
Yayın Kurulu
NK Pilehvarian, A Türkün, Y Editörler, N Erkan, ÇC Türkyılmaz, H Cengiz, ...
2015
Criticism of Istanbul inner city urban transportation from the perspective of urban form
EA Aktan
WIT Transactions on The Built Environment 116, 277-289, 2011
2011
The impact of housing zone design on global climate change
NÇ Erkan, EA Aktan
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20