Follow
Özlem Aslan Bağcı
Özlem Aslan Bağcı
Sakarya Üniversitesi, Özel Eğitim Öğretim Görevlisi Dr.
Verified email at sakarya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Examining preschool teachers’ attitudes about the usage of technological tools in education
H Bağcı, AB İlbay, ÖA Bağcı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 143-148, 2014
62014
İlköğretim Türkçe Dersi Programının İşitme Engelliler İlköğretim Okullarında (1. Kademede) Uygulanabilirliğinin Öğretmen Tutumlarına Gore Değerlendirilmesi
Ö Aslan Bağcı
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi/Eğitim …, 2009
6*2009
Özel Eğitim Alanında Görev Yapan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Hazırlama Konusunda Yaşadıkları Güçlükler
Y ÇIKILI, A Gönen, ÖA BAĞCI, H Kaynar
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 15 (1), 5121-5148, 2020
52020
Erasmus+ KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
ÖA BAĞCI, S ERDEM, Y ERİŞEN
Türkiye Eğitim Dergisi 3 (1), 54-76, 2018
52018
Sıbyan Mektepleri ile Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi.
E Kayhan, ÖA Bağcı, Y Erişen
Ilkogretim Online 18 (3), 2019
42019
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIKLARI İLE KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMLERİNİN İNCELENMESİ.
H BAĞCI, ÖA BAĞCI
Electronic Turkish Studies 13 (6), 2018
32018
Sıbyan Mektepleri ve Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi
Ö Bağcı, E Kayhan, Y Erişen
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
22018
Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği
Y Kahraman, H Bağcı, ÖA Bağcı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
22017
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği
ÖA Bağcı, H Bağcı
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
12017
Deaf Individuals and English Language Teaching.
C Atar, Ö Aslan Bagci, H Bagci
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 20 (4), 23-28, 2021
2021
Special Education Candidate Teachers’ Metaphors about Social Media
H BAĞCI, ÖA BAĞCI
International Journal of Psychology and Educational Studies 7 (2), 185-194, 2020
2020
ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Ö Aslan Bağcı, E Erkan
Turkish Studies Educational Sciences 14 (3), 335-349, 2019
2019
Values Education at Sıbyan Schools and Pre-School’s Curriculum
E Kayhan, ÖA Bağcı, Y Erişen
Elementary Education Online 18 (3), 990-1013, 2019
2019
Values education at sıbyan schools and pre-school’s curriculum Sıbyan mektepleri ile okul öncesi öğretim programlarında değerler eğitimi
E Kayhan, Ö Bağcı, Y Erişen
Elementary Education Online 18 (3), 2019
2019
Examining Primary Teaching Undergraduates’ Attitudes Towards Inclusive Education
H Sarı, H Gökdağ, Ö Aslan Bağcı
Current Studies In Pre- Service Teacher Education, 2019
2019
Eğitimde Oyunlaştırma Örnekleri
Ö BOZYER, ÖA BAĞCI
ICPESS 2018 PROCEEDINGS Volume 3: Social Studies, 141, 2018
2018
Eğitimde Oyunlaştırma Örnekleri
Ö Bağcı, Ö Bozyer
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2018
2018
The Assessment of Social Adaptation of Preschool-Age Syrian Refugee Children according to Teachers' Views
Ö Bozyer, ÖA Bağci
Disadvantageousness, social work and religion, 80-95, 2018
2018
I. International Dynamic, Explorative and Explorative and Active Learning Conference Active Learning Conference
ZKZKZ KARADAG
2012
Özel Eğitim Dersini Çevrimiçi Ortamda Alan Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Çevrimiçi Ortamlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
H BAĞCI, ÖA BAĞCI
Tamer KUTLUCA, Ph. D. Mehmet Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D., 224, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20