Takip et
H.Ferhan Odabaşı
H.Ferhan Odabaşı
Professor of educational technology
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills
S Şendağ, HF Odabaşı
Computers & education 53 (1), 132-141, 2009
6242009
Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Kılıçer, HF Odabaşı
3722010
Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi
Ş Gündüz, F Odabaşı
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 43-48, 2004
3362004
Yaşam boyu öğrenmeyi etkileyen faktörler
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
2202012
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması/the defining characterıstıcs of students of the 21st century by student …
S Günüç, H ODABAŞI, K Abdullah
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 436-455, 2013
2182013
Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS)
Y Akbulut, S Şendağ, G Birinci, K Kılıçer, MC Şahin, HF Odabaşı
Computers & education 51 (1), 463-473, 2008
2162008
Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi
ŞO Leymun, F ODABAŞI, İK YURDAKUL
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (3), 367-385, 2017
1682017
Bilgisayar destekli eğitim
F Odabaşı
Bilgisayar, 133-147, 1998
1441998
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
KI Yurdakul, O Dönmez, F Yaman, HF Odabaşı
1422013
Individual innovativeness scale (is): the study of adaptation to Turkish, validity and reliability
K Kilicer, H ODABAŞI
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2010
136*2010
Eğitim için yeni bir ortam: Twitter
HF ODABAŞI, Ö MISIRLI, S Günüç, ZŞ Timar, M Ersoy, SOM Seçil, ...
Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (1), 89-103, 2012
1262012
Küreselleşen dünyada akademisyen olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi, 2010
1112010
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri
F Odabaşı, I Kabakçı
HAYDER ALİYEV’İN, 39-43, 2011
1102011
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
1032007
Parental controls on children's computer and Internet use
S Çankaya, HF Odabaşı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1105-1109, 2009
872009
Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi
Z Kaya, F Odabaşı
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 29-41, 1996
801996
Infographics: A new competency area for teacher candidates
H Islamoglu, O Ay, U Ilic, B Mercimek, P Donmez, A Kuzu, F Odabasi
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (1), 32-39, 2015
742015
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference 1, 3-5, 2007
722007
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
692002
Perceptions of preservice teachers regarding the integration of information and communication technologies in Turkish education faculties.
Y Akbulut, HF Odabasi, A Kuzu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (3), 175-184, 2011
672011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20