Follow
H.Ferhan Odabaşı
H.Ferhan Odabaşı
Professor of educational technology
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills
S Şendağ, HF Odabaşı
Computers & education 53 (1), 132-141, 2009
6382009
Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Kılıçer, HF Odabaşı
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (38), 150-164, 2010
3782010
Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi
Ş Gündüz, F Odabaşı
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 43-48, 2004
3492004
Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (2), 2012
2342012
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması/the defining characterıstıcs of students of the 21st century by student …
S Günüç, H Odabaşı, A Kuzu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 436-455, 2013
2272013
Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS)
Y Akbulut, S Şendağ, G Birinci, K Kılıçer, MC Şahin, HF Odabaşı
Computers & education 51 (1), 463-473, 2008
2212008
Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi
ŞO Leymun, F Odabaşı, IK Yurdakul
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 5 (3), 367-385, 2017
1932017
Dijital ebeveynlik ve değişen roller
IK Yurdakul, O Dönmez, F Yaman, HF Odabaşı
Gaziantep University Journal of Social Sciences 12 (4), 883-896, 2013
1582013
Eğitim için yeni bir ortam: Twitter
HF Odabaşı, Ö Mısırlı, S Günüç, ZŞ Timar, M Ersoy, S Som, Fİ Dönmez, ...
Anadolu Journal of Educational Sciences International 2 (1), 89-103, 2012
1452012
Bilgisayar destekli eğitim
F Odabaşı
Bilgisayar, 133-147, 1998
1431998
Individual innovativeness scale (IS): The study of adaptation to Turkish, validity and reliability
K Kilicer, H ODABAŞI
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2010
134*2010
Küreselleşen dünyada akademisyen olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 127-142, 2010
1142010
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri
HF Odabaşı, I Kabakçı
Uluslararası öğretmen yetiştirme politikaları ve sorunları sempozyumu …, 2007
1102007
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
1022007
Parental controls on children's computer and Internet use
S Çankaya, HF Odabaşı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1105-1109, 2009
912009
Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi
Z Kaya, F Odabaşı
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 29-41, 1996
841996
Infographics: A new competency area for teacher candidates
H Islamoglu, O Ay, U Ilic, B Mercimek, P Donmez, A Kuzu, F Odabasi
Cypriot Journal of Educational Sciences 10 (1), 32-39, 2015
812015
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference 1, 3-5, 2007
732007
Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek Using The Technology And Being A Technorealist
I KABAKÇI, HF ODABAŞI
Sosyal Bilimler Dergisi 1, 2004
662004
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
652002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20