H.Ferhan Odabaşı
H.Ferhan Odabaşı
Professor of educational technology
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of an online problem based learning course on content knowledge acquisition and critical thinking skills
S Şendağ, HF Odabaşı
Computers & Education 53 (1), 132-141, 2009
3992009
Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi
Ş Gündüz, F Odabaşı
The Turkish Online Journal of Educational Technology 3 (1), 43-48, 2004
1852004
Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
K Kılıçer, FH Odabaşı, Yİ Şengün
1512010
Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS)
Y Akbulut, S Şendağ, G Birinci, K Kılıçer, MC Şahin, HF Odabaşı
Computers & education 51 (1), 463-473, 2008
1182008
Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler.
S Günüç, HF Odabaşı, A Kuzu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (2), 2012
1042012
Individual innovativeness scale (IS): The study of adaptation to Turkish, validity and reliability
K Kılıçer, HF Odabaşı
Hacettepe University, 2010
66*2010
Bilgisayar destekli eğitim
F Odabaşı
Bilgisayar, 133-147, 1998
661998
21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: bir twitter uygulaması/the defining characterıstıcs of students of the 21st century by student …
S Günüç, H ODABAŞI, K Abdullah
Eğitimde Kuram ve Uygulama 9 (4), 436-455, 2013
642013
Undergraduate Students' Experiences in Programming: Difficulties and Obstacles.
B Özmen, A Altun
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (3), 2014
552014
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinde bilgi ve iletişim teknolojileri
F Odabaşı, I Kabakçı
HAYDER ALİYEV’İN, 39, 2011
482011
Parental controls on children's computer and Internet use
S Çankaya, HF Odabaşı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1105-1109, 2009
472009
Küreselleşen dünyada akademisyen olmak
HF Odabaşı, M Fırat, S İzmirli, S Çankaya, ZA Mısırlı
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (3), 127-142, 2010
442010
İnternet, çocuk ve aile
HF Odabaşı, I Kabakçı, AN Çoklar
Nobel, 2007
442007
Perceptions of preservice teachers regarding the integration of information and communication technologies in Turkish education faculties.
Y Akbulut, HF Odabasi, A Kuzu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 10 (3), 175-184, 2011
432011
Medication errors in chemotherapy preparation and administration: a survey conducted among oncology nurses in Turkey
A Ulas, K Silay, S Akinci, DS Dede, MB Akinci, MAN Sendur, E Cubukcu, ...
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 16 (5), 1699-1705, 2015
402015
Eğitim için yeni bir ortam: Twitter
HF ODABAŞI, Ö MISIRLI, S Günüç, ZŞ Timar, M Ersoy, SOM Seçil, ...
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 2012
402012
Eğitimde teknoloji kullanımına eleştirel bir bakış: Teknopedagoji
AN Çoklar, K Kılıçer, HF Odabaşı
7nd International educational technology conference, 3-5, 2007
372007
İlköğretim birinci kademede web üzerinden ders işlenebilirliği
F Odabaşi, AN Çoklar, M Kiyici, EP AKDOĞAN
Turkish Online, 2002
372002
Faculty point of view on faculty development
HF ODABAŞI
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
342003
Educational Technology Standards Scale (ETSS) a study of reliability and validity for Turkish preservice teachers
A Naci Çoklar, H Ferhan Odabaşi
Journal of Computing in Teacher Education 25 (4), 135-142, 2009
322009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20