Belkıs VURAL ÇELENK
Belkıs VURAL ÇELENK
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Makaleler 1–7