Follow
Esra Ugur
Esra Ugur
Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University
Verified email at acibadem.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Abaan S
E Uğur
Hemşirelerin iş yaşamı kalitesi ve etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri …, 2008
67*2008
Medical errors and patient safety in the operating room
E Ugur, S Kara, S Yildirim, E Akbal
Age 33 (6.53), 19-50, 2016
602016
Within-subject and between-subject biological variation estimates of 21 hematological parameters in 30 healthy subjects
A Coşkun, A Carobene, M Kilercik, M Serteser, S Sandberg, AK Aarsand, ...
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 56 (8), 1309-1318, 2018
572018
Hemşirelerin duygusal zeka düzeylerinin bakım davranışlarına etkisi
D Çolak Okumuş, E Uğur
Acıbadem Üniversitesi, 2017
462017
Examining the effect of simulation based learning on self-efficacy and performance of first-year nursing students
U Karabacak, V Unver, E Ugur, V Kocatepe, N Ocaktan, E Ates, Y Uslu
Nurse Education in Practice 36, 139-143, 2019
422019
Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Personelinin El Hijyeninde Beş İndikasyona Uyumu.
S Şen, M Sönmezoğlu, E Akbal, E Uğur, S Afacan
Klimik Journal/Klimik Dergisi 25 (4), 2013
292013
Yoğun bakım ünitelerinde hasta güvenliği kültürü oluşturma: hemşire gözüyle tıbbi hatalar
N Somyürek, E Uğur
202016
Yoğun bakım ve palyatif bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ile bakım davranışları arasındaki ilişki
V KOCATEPE, U Esra, Ü KARABACAK
19*2017
Decisional involvement among staff nurses based on educational level and certification status
E Ugur, CA Scherb, JK Specht
Western Journal of Nursing Research 37 (5), 619-633, 2015
182015
Postgraduate education needs of Nurses’ who are caregivers for patients with diabetes
E Uğur, H Demir, E Akbal
Pakistan journal of medical sciences 31 (3), 637, 2015
182015
Yöneti̇ci̇ Hemşi̇releri̇n Koçluk Beceri̇leri̇ Ve Öz-etki̇li̇li̇k-Yeterli̇li̇k Algilamalar
E Uğur
PQDT-Global, 2010
182010
Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespite ilişkin bilgi, tutum ve uygulamaları ve etkileyen faktörler
EP Gürdoğan, E Uğur, E Kınıcı, B Aksoy
Yoğun Bakım Derg 7, 83-8, 2016
172016
Staff nurse decisional involvement in the United States and Turkey
E Ugur, CA Scherb, JP Specht, S Sen, LK Lazzara
Western journal of nursing research 39 (12), 1589-1605, 2017
152017
Effect of simulation-based learning on first clinical day stress and anxiety levels of nursing students in Turkey
Y Uslu, EY Coskun, G Sahin, E Ugur, U Karabacak
JPMA 70 (1505), 2020
132020
Use of simulation from high fidelity to low fidelity in teaching of safe-medication practices
ZK Onturk, E Ugur, V Kocatepe, E Ates, N Ocaktan, V Unver, U Karabacak
J Pak Med Assoc 69 (2), 195-200, 2019
112019
Ulusal damar erişimi yönetimi rehberi 2019
A İşeri, B Çınar, DS Düzkaya, E Sözer, E Uğur, F Bay, H Pelenk, ...
Hast İnfeks Derg 23, 1-54, 2019
112019
YOĞUN BAKIM ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE BAKIM PAKETLERİNİN KULLANIMI
S ŞEN, E UĞUR, S AFACAN, M SÖNMEZOĞLU
Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 23 (1), 27-35, 2019
102019
European Biological Variation Study of the EFLM Working Group on Biological Variation. Within-subject and between-subject biological variation estimates of 21 hematological …
A Coşkun, A Carobene, M Kilercik, M Serteser, S Sandberg, AK Aarsand, ...
Clin Chem Lab Med 56 (8), 1309-1318, 2018
102018
Peer mentoring: a way of developing internal locus of control to empower new nursing students
S Abaan, S Duygulu, E Ugur
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 19 (1 …, 2012
102012
Örgütsel sessizlik iklimi ve çalışan sessizlik davranışlarına ilişkin bir araştırma
E Uğur
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal …, 2017
92017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20