Takip et
Gülşah Taşçı
Gülşah Taşçı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
29mayis.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dijital bilgi çağı: Dijital toplum, dijital dönüşüm, dijital eğitim ve dijital yeterlilikler
A Bozkurt, NB Hamutoğlu, A Liman Kaban, G Taşçı, M Aykul
Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi 7 (2), 35-63, 2021
1082021
Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi
H Güner, N Çelebi, GT KAYA, M Korumaz
Journal of History Culture and Art Research 3 (3), 33-75, 2014
872014
Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (yıldırma)
N Çelebi, G Taşçı
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 43-65, 2014
602014
Evaluation of Lifelong Learning Centers in Higher Education: A Sustainable Leadership Perspective
G Taşçı, O Titrek
Sustainability 12 (22), 2020
502020
The impact of COVID-19 on Higher Education: Rethinking internationalization behind the iceberg
G Taşçı
International Journal of Curriculum and Instruction 13 (1), 522-536, 2021
492021
Eğitimde Yeni Bir Paradigma: “Yükseköğretimde Yapay Zekâ”
G Taşçı, M Çelebi
OPUS International Journal of Society Researches 16 (29), 2346-2370, 2020
362020
Dijital bilgi çağı: Dijital toplum, dijital dönüşüm, dijital eğitim ve dijital yeterlilikler. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7 (2), 35-63
A Bozkurt, NB Hamutoğlu, A Liman Kaban, G Taşçı, M Aykul
152021
Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Türkiye örneği (1995-2014)
G Taşçi
102018
Evaluation of lifelong learning centers in higher education: A sustainable leadership perspective. Sustainability, 12 (1), 22
G Taşçı, O Titrek
82019
Digital information age: Digital society, digital transformation, digital education and digital competencies
A Bozkurt, NB Hamutoğlu, A Kaban Liman, G Taşçı, M Aykul
J Open Educ Pract Res 63, 35-63, 2021
72021
Yükseköğretimde uluslararasılaşma: Türkiye örneği (1995-2014)(Basılmamış Doktora Tezi)
G Taşçı
Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2018
72018
Indigenous psychologies: Resources for future histories
WE Pickren, G Taşçı
The Palgrave handbook of the history of human sciences, 1-22, 2021
62021
Reflections on women in internationalization
G Taşçı
Cypriot Journal of Educational Sciences 16 (2), 703-724, 2021
62021
Eğitimde Yeni Bir Perspektif: Bahçe Temelli Eğitim Yaklaşımı (A New Perspective in Education: Approach of Garden-Based Education)
G Taşçı, H Usbaş-Kaya, ÖF Lemis
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 529-540, 2021
62021
A new paradigm in education:" Artificial intelligence in higher education
G Taşçı, M Çelebi
International Journal of Society Researches 16 (29), 2346-2370, 2020
62020
Yükseköğretimin uluslararasılaşması ve küresel hareketlilik
G Taşçı
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 39 …, 2014
52014
Academic Discourse by Turkish Women “Rules of the Game”
G Taşçı
International Journal of Gender and Women’s Studies 4 (2), 25-35, 2016
42016
Analysis of international tests (PISA, TIMSS and PIRLS) in the context of neoliberal education policies and equality of opportunity in education
N Celebi, H Guner, G Kaya, M Korumaz
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND …, 2014
42014
Örnek Olay Çalışması
G Taşçı
Nitel Araştırma Yöntemleri (Editör: Mustafa Çelebi), 65-85, 2022
32022
The Palgrave handbook of the history of human sciences
D McCallum
Springer Nature, 2022
22022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20