Selçuk Karabat
Selçuk Karabat
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Manisa
tarimorman.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Manisa İli bağ alanlarında kullanılan tarımsal ilaçların gıda güvenliğine etkisinin koşullu değerlendirme yöntemiyle analizi
S Karabat, A Ela
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (1), 17-25, 2012
262012
Sofralık üzüm üretiminde yaşanan sorunlar ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde kaliteyi arttırmaya yönelik uygulamalar
F Ateş, S Karabat
Buldan Sempozyumu 23, 24, 2006
152006
Damla sulama yöntemiyle sulanan bağda A sınıfı buharlaşma kabından yararlanarak uygulnacak sulama suyu miktarının belirlenmesi ve sulana programının oluşturulması
A Ünal
Adnan Menderes Üniversitesi, 2007
82007
Ege Bölgesindeki bazı önemli üzüm çeşitleri, tipleri ve klonlarının mikrosatellit (SSR) markörleriyle karterizasyonu. Ege Üniversitesi. Fen Bil. Ens
Y Dilli
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 94s, 2008
62008
Uluslararası kuru üzüm piyasasında rekabet edebilirlik üzerine bir araştırma
B Miran, A Ela, ZK Bektaş, M Cankurt, A Bayaner, S Karabat
Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 40-47, 2015
52015
ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN MEVCUT DURUMU
Y Savaş
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 27, 2013
52013
Forecasting and evaluation for raisin export in turkey
H Uysal, S Karabat
BIO Web of Conferences 9, 03002, 2017
42017
ÇELTİK, MISIR VE BUĞDAY ÜRETİMİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMININ ÇEVRESEL DUYARLILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
O GEDİKLİ, A UZUNDUMLU, G TOZLU
TÜBAV bilim dergisi 8 (2), 19-26, 2015
42015
An analysis of marketing preferences of sultana producers in Turkey in terms of sustainable market power
E Atiş, B Miran, Z Bektaȿ, K Ciftci, S Karabat
42013
Türkiye’nin Avrupa Birliği Şarap Pazarında Rekabet Gücü
H UYSAL, G Saner, A Ela, S Gümüş, S Karabat
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5, 144-149, 2016
32016
Italia Üzüm Çeşidinde Farklı Dozlarda Hümik Madde Uygulamasının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
A Aydın, AAA MOSTAFA
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2), 73-78, 2017
22017
Türkiye'nin ilk tescilli kızılcık çeşitleri
NA TANGU, ŞEN Arzu
Meyve Bilimi 1, 80-84, 2016
22016
Konya İli Fasulye Üreticilerinin Bitki Koruma Uygulamalarına Yaklaşımlarının Belirlenmesi
S Aydın
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2015
22015
Asma fidanı işletmelerinin ekonomik analizi ve etkinliklerinin değerlendirilmesi: Manisa ili örneği
Y Savaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
22013
Research on the effects of leaf removal, cluster thinning and Ethrel application on yield, fruit quality and early maturity of Sultani Çekirdeksiz (Sultana Seedless) grape …
F AteĢ, S Karabat, A AltındiĢli
World Congress of Vine and Wine (june 28–july 03, 2009). Page 28, 2009
22009
İyi Tarım Uygulamalarının Mandarin Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Analiz Üzerine Etkisi: İzmir İli Örneği
S KARABAT, B AYDIN
Toprak Su Dergisi 7 (1), 1-10, 2018
12018
Producers' approaches about good agricultural practices in Manisa and İzmir
S Karabat, B Aydın
BIO Web of Conferences 9, 03012, 2017
12017
Üreticilerin Konvansiyonel ve Organik Kuru Üzüm Üretme İsteği: Manisa İli Örneği
A Ela, B MİRAN, ZK BEKTAŞ, HE SALALI, K ÇİFTÇİ, A ALTINDİŞLİ, ...
Tarım Ekonomisi Dergisi 22 (1), 67-73, 2016
12016
An analysis of relationship between food safety and pesticides usages of grape growers in Manisa province
S Karabat, E Atis
BIO Web of Conferences 5, 04005, 2015
12015
Salkım Ucu Kesme Uygulamalarının Uslu ve Cardinal Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
A Dardeniz
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (1), 21-26, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20