Selçuk Karabat
Selçuk Karabat
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Manisa
tarimorman.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Manisa İli bağ alanlarında kullanılan tarımsal ilaçların gıda güvenliğine etkisinin koşullu değerlendirme yöntemiyle analizi
S Karabat, A Ela
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 (1), 17-25, 2012
242012
Müşküle üzüm çeşidinde salkım ucu kesme ve bazı büyüme düzenleyici uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri
A Aydın
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 21 (2), 134-139, 2011
232011
Sofralık üzüm üretiminde yaşanan sorunlar ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde kaliteyi arttırmaya yönelik uygulamalar
F Ateş, S Karabat
Buldan Sempozyumu 23, 24, 2006
192006
Bingöl ili Adaklı ilçesi elma üreticilerinin tarımsal ilaç kullanımında bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi ve ekonomik analizi
A ÇELİK, E KARAKAYA
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2), 119-129, 2017
172017
Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı seviyede yaprak alma ve yaprak gübresi uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri
K Akçay, A AKIN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 23 (3), 249-255, 2013
142013
Erzincan yöresinde yetiştirilen kızılcıkların (Cornus mas L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi
E SELÇUK, K ÖZRENK
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (4), 23-30, 2011
102011
Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidinde farklı seviyede salkım ucu kesme ve hümik madde uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkileri
E Öztürk, A Aydın
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2), 55-61, 2015
92015
Damla sulama yöntemiyle sulanan bağda A sınıfı buharlaşma kabından yararlanarak uygulnacak sulama suyu miktarının belirlenmesi ve sulana programının oluşturulması
A Ünal
Adnan Menderes Üniversitesi, 2007
82007
Red globe sofralık üzüm çeşidinde salkım ucu kesme ve yaprak gübresi uygulamalarının üzüm verimi ve kalitesine etkileri
FD YILMAZ, A Aydın
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2), 17-21, 2014
72014
Ege Bölgesindeki bazı önemli üzüm çeşitleri, tipleri ve klonlarının mikrosatellit (SSR) markörleriyle karterizasyonu. Ege Üniversitesi. Fen Bil. Ens
Y Dilli
Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 94s, 2008
62008
Uluslararası kuru üzüm piyasasında rekabet edebilirlik üzerine bir araştırma
B Miran, A Ela, ZK Bektaş, M Cankurt, A Bayaner, S Karabat
Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 1 (1), 40-47, 2015
52015
ASMA FİDANI ÜRETİMİNİN TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN MEVCUT DURUMU
Y Savaş
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences 27, 2013
52013
Narince ve sultani çekirdeksiz üzüm çeşitlerinden salamuralık asma yaprağı üretimine gibberellik asit ve hümik asit uygulamalarının etkileri
Y Demirhan
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
52006
Forecasting and evaluation for raisin export in turkey
H Uysal, S Karabat
BIO Web of Conferences 9, 03002, 2017
42017
Razakı sofralık üzüm çeşidinde bazı kalite artırıcı uygulamaların verim ve verim unsurları üzerine etkileri
Ş Çınar
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
42016
Farklı Zamanlarda ve Dozlarda Uygulanan Nanoteknolojik Yaprak Gübresinin Merlot (Vitis vinifera L.) Üzüm Çeşidinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
M BEKİŞLİ, S GÜRSÖZ, A ADIGÜZEL
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 20 (1), 46-61, 2016
42016
Türkiye’nin Avrupa Birliği Şarap Pazarında Rekabet Gücü
H UYSAL, G Saner, A Ela, S Gümüş, S Karabat
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5, 144-149, 2016
42016
ÇELTİK, MISIR VE BUĞDAY ÜRETİMİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMININ ÇEVRESEL DUYARLILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
O GEDİKLİ, A UZUNDUMLU, G TOZLU
TÜBAV bilim dergisi 8 (2), 19-26, 2015
42015
An analysis of marketing preferences of sultana producers in Turkey in terms of sustainable market power
E Atiş, B Miran, Z Bektaȿ, K Ciftci, S Karabat
42013
Research on the effects of leaf removal, cluster thinning and Ethrel application on yield, fruit quality and early maturity of Sultani Çekirdeksiz (Sultana Seedless) grape …
F AteĢ, S Karabat, A AltındiĢli
World Congress of Vine and Wine (june 28–july 03, 2009). Page 28, 2009
42009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20