Nadir Eroglu
Title
Cited by
Cited by
Year
Atatürk dönemi iktisat politikaları (1923-1938)
N Eroğlu
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2007
402007
Finansal Küreselleşme: Devletin Düzenleyici Rolü Üzerine Etkileri
N Eroğlu
Alkan Soyak (der.), Küreselleşme İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik …, 2002
342002
Türkiye’de parasal kesim ve Merkez Bankası işlemlerinin analizi (1. bs.)
N Eroğlu
İstanbul: Der Yayınları, 2014
30*2014
Türkiye'de parasal kesim ve merkez bankası işlemlerinin analizi
N Eroğlu
Der Yayınları, 2004
302004
Türkiye’de İktisat Politikalarının Gelişimi
N Eroğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve …, 2003
242003
Türkiye’deki kurumsal banka müşterilerinin internet bankacılığı kullanım eğilimlerini belirleyen başlıca faktörler üzerine amprik bir çalışma
N Eroğlu, İS Yücel
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012
192012
IMF-Türkiye ilişkileri ve 20. Stand-By Müzakereleri üzerine bir değerlendirme
N Eroğlu, İ Eroğlu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2009
152009
CWN bağımsızlık ölçütlerinin TCMB'ye uygulanması
N Eroğlu, A Abdullayev
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (1), 79-97, 2005
142005
İktisatta rasyonelite ve para politikası
N Eroğlu
Derin Yayınları, 2014
102014
Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın Bağımsızlık Tartışması Üzerine Bir Değerlendirme
N Eroğlu, İ Eroğlu
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121-144, 2010
102010
Türkiye‟ nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF-Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü
A Soyak, N Eroğlu
International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, 27-30, 2008
102008
Türkiye’de makro ihtiyati para politikası araçlarının makroekonomik değişkenlere etkisinin var analizi ile incelenmesi
N EROĞLU, K Funda
İstanbul İktisat Dergisi 67 (2), 59-88, 2017
92017
TÜRKİYE'DE 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDA PARA POLİTİKALARI.
N Eroğlu
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2009
92009
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN KREDİBİLİTE VE HESAP VEREBİLİRLİK SORUNU
N EROĞLU, İ EROĞLU
Maliye ve Finans Yazıları 1 (85), 79-109, 2009
92009
2008 global finans krizi, parasal aktarım kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (tcmb) deneysel politika çabaları
S Oktar, N Eroğlu, İ Eroğlu
82013
Monetary transmission channels and an assessment within the framework of the 2008 global financial crisis
İ Eroğlu, N Eroğlu
African Journal of Business Management 6 (29), 8554-8563, 2012
82012
ATATÜRK DÖNEMİ PARA POLİTİKALARI (1923-1938).
N Eroğlu
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2010
82010
Glabal Finans Krizi
S Oktar, N Eroğlu, İ Eroğlu
Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB …, 2008
8*2008
The 2008 Global Financial Crisis and the Liquidity Management of the Central bank of the republic of Turkey
N Eroğlu, İ Eroğlu
International Journal of Economics and Finance 3 (2), 2011
62011
Makro İhtiyati Para Politikası Araçları ve Türkiye Uygulaması Üzerine Genel Bir Bakış
N Eroğlu, F Kara
International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486) 6 (2), 60-69, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20