Nadir Eroglu
Title
Cited by
Cited by
Year
Atatürk dönemi iktisat politikaları (1923-1938)
N Eroğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 2007
522007
Finansal Küreselleşme: Devletin Düzenleyici Rolü Üzerine Etkileri
N Eroğlu
Alkan Soyak (der.), Küreselleşme İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik …, 2002
372002
Türkiye’de parasal kesim ve Merkez Bankası işlemlerinin analizi (1. bs.)
N Eroğlu
İstanbul: Der Yayınları, 2014
30*2014
Türkiye'de parasal kesim ve merkez bankası işlemlerinin analizi
N Eroğlu
Der Yayınları, 2004
302004
Türkiye’de İktisat Politikalarının Gelişimi
N Eroğlu
Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve …, 2003
272003
Türkiye’deki kurumsal banka müşterilerinin internet bankacılığı kullanım eğilimlerini belirleyen başlıca faktörler üzerine amprik bir çalışma
N Eroğlu, İS Yücel
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 2012
232012
IMF-Türkiye ilişkileri ve 20. Stand-By Müzakereleri üzerine bir değerlendirme
N Eroğlu, İ Eroğlu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2009
172009
Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın Bağımsızlık Tartışması Üzerine Bir Değerlendirme
N Eroğlu, İ Eroğlu
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 121-144, 2010
162010
Türkiye’de makro ihtiyati para politikası araçlarının makroekonomik değişkenlere etkisinin var analizi ile incelenmesi
N EROĞLU, K Funda
İstanbul İktisat Dergisi 67 (2), 59-88, 2017
152017
2008 GLOBAL FİNANS KRİZİ, PARASAL AKTARIM KANALLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN (TCMB) DENEYSEL POLİTİKA ÇABALARI
S Oktar, N Eroğlu, İ Eroğlu
Marmara Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi 35 (2), 1-28, 2008
142008
Glabal Finans Krizi
S Oktar, N Eroğlu, İ Eroğlu
Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB …, 2008
14*2008
CWN bağımsızlık ölçütlerinin TCMB'ye uygulanması
N Eroğlu, A Abdullayev
Doğuş Üniversitesi Dergisi 6 (1), 79-97, 2005
142005
İktisatta rasyonelite ve para politikası
N Eroğlu
Derin Yayınları, 2014
112014
TÜRKİYE'DE 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDA PARA POLİTİKALARI
N Eroğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 23-42, 2009
102009
Türkiye‟ nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF-Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü
A Soyak, N Eroğlu
International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, 27-30, 2008
102008
Monetary transmission channels and an assessment within the framework of the 2008 global financial crisis
İ Eroğlu, N Eroğlu
African Journal of Business Management 6 (29), 8554-8563, 2012
92012
ATATÜRK DÖNEMİ PARA POLİTİKALARI (1923-1938)
N Eroğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 23-36, 2010
92010
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NIN KREDİBİLİTE VE HESAP VEREBİLİRLİK SORUNU
N EROĞLU, İ EROĞLU
Maliye ve Finans Yazıları 1 (85), 79-109, 2009
92009
OECD Ülkelerinde Sosyal Yardım Harcamalarının Gelir Dağılımına Etkisi: Panel Veri Analizi
N EROĞLU, D Altaş, ÜN Turgut, Mİ Ulu
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 3 (3), 335-354, 2017
82017
TÜRKİYE’DE ZORUNLU KARŞILIKLAR VE TÜKETİCİ KREDİLERİ: EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ
N Eroğlu, AO SÖYLEMEZ, A Cemil
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 63-86, 2016
82016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20