Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
KIR SOSYOLOJİSİ VE KIRSAL KALKINMA
N DEMİREL
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 194-210, 2018
22018
THE RELATIONS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND BURNOUT: A QUALITATIVE RESEARCH ON A CALL CENTER EMPLOYEE
S AĞRAŞ, G Emre
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (1), 35-55, 2018
2*2018
Ülkelerin Yaşanabilirlik Düzeylerinin COPRAS Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye
YLC ŞAHİN, A Öztel
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (1), 75-84, 2017
22017
ŞEHİR PAZARLAMASINDA BİR MARKA ŞEHİR OLARAK ESKİŞEHİR'İN İNCELENMESİ
FM ÖZSÖZ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (1), 12-34, 2018
12018
İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM MEKANİZMASININ GEREKLİLİĞİ: ENRON VAKASI
Y ASLAN
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 168-177, 2018
2018
FİRMA PERFORMANSINA DOĞRUDAN ETKİ EDEN PERFORMANS KALEMLERİ
Y ASLAN
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 87-97, 2018
2018
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bölüm Tercih Nedenleri ve Bölümden Beklentileri: Bingöl Üniversitesi Örneği
A Sabri, H POLAT, UE YURTCAN, MZ GÜNDÜZ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 150-167, 2018
2018
POSTMODERNİZM AKIMI ve İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİLERİ
H ERASLAN, İ ŞENGÜN
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 178-193, 2018
2018
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOKAR ÖRNEĞİ
PY KAYA, A ÖZTEL
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 98-130, 2018
2018
BÜROKRATİK VESAYET ANLAYIŞINA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN ETKİSİ
Ş MERCİMEK
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (2), 131-149, 2018
2018
POLITICIZATION OF ENVIRONMENTAL UNDERSTANDING: GREEN POLITICS AND TURKEY
Ö BOZKIR
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (1), 56-69, 2018
2018
HISTORIOGRAPHY AND THE EXPLOITATION OF KURDISH PEOPLE THROUGH KURDISM
Ş MERCİMEK
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (1), 70-86, 2018
2018
KÜRESELLEŞME PERSPEKTİFİNDEN TÜKETİM TOPLUMUNUN SOSYOLOJİK OKUMASI
AÜ ÖZBEY
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 2 (1), 1-11, 2018
2018
ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: KASKO SİGORTA MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
FK ŞENTÜRK, YLHA EKER
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (1), 54-74, 2017
2017
Muhasebe Mesleğine Yönelimde Kişiliğin Önemi: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
ÖZ Yaşar, ÖGH YAVUZ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (1), 36-53, 2017
2017
Bütçe Açıkları Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Uygulaması (2006-2015)
MS CEYHAN, SKOÇ YILDIZ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (1), 21-35, 2017
2017
Çok Yönlü Bir Sivil Toplum Örgütü: Ahilik
A KARAKAŞ
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 1 (1), 1-20, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–17