Follow
Gürsu Aşık
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrated teaching project: A sustainable approach to teacher education
G Aşık, ZD Küçük, B Helvacı, MS Corlu
Turkish Journal of Education 6 (4), 200-215, 2017
452017
Metacognitive experiences: Mediating the relationship between metacognitive knowledge and problem solving
G Aşık, E Erktin
Egitim ve Bilim 44 (197), 2019
392019
Üstbiliş odaklı problem çözme destek programı tasarım çalışması
G Aşik
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
242015
Bütünleşik öğretmenlik projesi: Öğretmen eğitimine sürdürülebilir bir yaklaşım.
G Aşık, ZD Küçük, B Helvacı, MS Corlu
Turkish Journal of Education 6 (4), 2017
202017
Üstbiliş kalibrasyonunun matematik başarısı bağlamında incelenmesi: Mühendislik öğrencileri örneği
G Aşık, E Sevimli
Bogazici University Journal of Education 32 (2), 19-36, 2015
152015
A model study to examine the relationship between metacognitive and motivational regulation and metacognitive experiences during problem solving in mathematics
G Aşık
Unpublished master's thesis). Boğaziçi University, İstanbul, 2009
132009
Design-based research and teaching experiment methods in mathematics education: Differences and similarities
G Aşık, Z Yılmaz
Journal of Theory and Practice in Education 13 (2), 343-367, 2017
102017
Üstbilişsel deneyimlerin üstbiliş bilgisi ile problem çözme ilişkisindeki aracılık etkisi
G Aşık, E Erktin
Eğitim ve Bilim 44 (197), 2019
72019
MATEMATİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINDA TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM DENEYİ YÖNTEMLERİ: FARKLAR VE BENZERLİKLER
G Aşık, Z Yılmaz
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2), 343-367, 2017
62017
Metacognitive experiences: Mediating the relationship between metacognitive knowledge and problem solving. Egitim ve Bilim, 44 (197), 85–103
G Aşık, E Erktin
52019
Üstbiliş odaklı problem çözme destek programı tasarım çalışması (Yayımlanmamış doktora tezi)
G Aşık
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2015
52015
A design study on metacognitive training in problem solving
G Aşık
Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University, 2015
52015
Teaching self-regulation through role modeling in K-12
T Adıgüzel, G Aşık, MA Bulut, MH Kaya, S Özel
Frontiers in Education 8, 1105466, 2023
42023
İlkokul Öğrencilerinin İstanbul’un Kültürel Mirası Farkındalıklarını Arttırmaya Yönelik Bir Eğitim Programı
G Aşık, S Özel, M Korzay
Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, 24-26, 2016
42016
Adaptation of the TPACK-21 scale to Turkish: A validity and reliability study
M Sunman, G Aşık
Sakarya University Journal of Education 12 (1), 224-255, 2022
22022
Metacognition in action as a possible explanation for stock‐flow failure
G Aşιk, Z Doğança Küçük
System Dynamics Review 37 (4), 253-282, 2021
22021
Okul öncesi 5-6 yaş çocukların sayı algısı ve bilişsel esneklik düzeylerinin incelenmesi
A Gökdağ
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2020
22020
Matematik Eğitiminde Bilişsel ve Bilişüstü Yaklaşımlar: Bir Hizmetiçi Eğitim Semineri Örneği
E Erktin, G Aşık, FH Adagideli, M Aşık, N Erdoğan, Ş Tekin
MATDER Matematik Eğitimi Dergisi 1 (1), 41-51, 2011
22011
Role of context in Statistics: Interpreting social and historical events
Z Yilmaz, K Ergül, G AŞIK
Statistics Education Research Journal 22 (1), 6-6, 2023
12023
Okul Öncesi ve İlkokul Öğretmenlerinin Sınıf İçi Soru Sorma Becerileri ile Meraklılık Düzeylerinin İncelenmesi
G Temur, G Aşık
Ege Eğitim Dergisi 24 (2), 180-193, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20