Takip et
UMMAN TUĞBA ŞİMŞEK GÜRSOY
UMMAN TUĞBA ŞİMŞEK GÜRSOY
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Customer churn analysis in telecommunication sector
UŞ Gürsoy
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 39 (1), 35-49, 2010
762010
Veri madenciliği ve bilgi keşfi
UTŞ Gürsoy
Pegem Akademi, 2009
212009
Adaptif Öğrenme Sözlüğü Temelli Duygu Analiz Algoritması Önerisi
B Karaöz, UT Gürsoy
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (3), 245-253, 2018
172018
Müşteri profili ve alışveriş davranışlarını belirlemede kümeleme ve birliktelik kuralları analizi: perakende sektöründe bir uygulama
M TİMOR, A EZERÇE, UT GÜRSOY
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2011
132011
Uygulamalı veri madenciliği: sektörel analizler
UTŞ Gürsoy
Pegem Akademi, 2011
92011
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
UT GÜRSOY, Ş BİLGİN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (14), 421-442, 2017
72017
SOSYAL MEDYA MADENCİLİĞİ İLE FİRMALARIN TWITTER VERİLERİNİN İNCELENMESİ
A Büşra, CAN Mustafa, UT Gürsoy
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 237-256, 2019
6*2019
SOSYAL MEDYA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ: FİRMALARIN TWITTER KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
A Büşra, CAN Mustafa, UT Gürsoy
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1 …, 2020
32020
R programlama ile birliktelik kuralları analizi: Tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışveriş verisinin apriori ve eclat algoritmalarıyla incelenmesi
U GÜRSOY, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
32019
Association rules analysis with R programming: Analyzing customer shopping data with Apriori and eclat algorithms
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Alphanumeric Journal 7 (2), 357-368, 2019
22019
Multiple buying behavior as an indicator of brand loyalty: an association rule application
D Bulut, UT Gursoy, K Kurtulus
Advances in Data Mining. Applications and Theoretical Aspects: 13th …, 2013
22013
Data Mining and ERP: An Application in Retail Sector
OA Kasapoglu, UT Gursoy
Proceedings of International Academic Conferences, 2015
12015
Müşterilerin Tüketim Alışkanlıklarının Apriori ve Eclat Algoritmaları ile R Ortamında Değerlendirilmesi: Bir E-Ticaret Sitesi Uuygulaması
ŞB UZAN, UT GÜRSOY, Ü DEMİREĞEN
Eurasian Econometrics Statistics & Emprical Economics Journal, 35-52, 2020
2020
alphanumeric journal
UTŞ Gürsoy, ÖA Kasapoğlu, K Atalay
Management 7 (2), 2019
2019
BANKA MÜŞTER&İLER&İN&İN &İNTERNET BANKACILIĞINA &İL&İŞK&İN YAKLAŞIMLARININ VER&İ MADENC&İL&İĞ&İ TEKN&İKLER&İ &İLE &İNCELENMES&İ.
UT GÜRSOY
Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2016
2016
Damage Assessment Analysis For A Logistics Company By Using Data Mining Tools: An Application In Turkey
UT Gursoy, ÖA Kasapoglu
Proceedings of International Academic Conferences, 2015
2015
MÜŞTERİ PROFİLİ VE ALIŞVERİŞ DA VRANIŞLARINI BELİRLEMEDE KÜMELEME VE BİRLİKTELİK KURALLARI ANALİZİ: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
M TİMOR, A EZERÇE, UT GÜRSOY
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
UT GÜRSOY, ÖA KASAPOĞLU, AGC GÜRLER, ŞB UZAN
Istanbul University Journal of The School of Business Administration Vol: 39 No: 1, 2010, 35-49 Customer Churn Analysis in Telecommunication Sector
UTŞ Gürsoy
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19