Follow
Abdülkadir Pehlivan
Abdülkadir Pehlivan
Karadeniz Technical Universty
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of the time management skills of students taking a financial accounting course on their course grades and grade point averages
A Pehlivan
International Journal of Business and Social Science 4 (5), 2013
732013
KAMU İÇ DENETİM ELEMANLARININ İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B Gerekan, A Pehlivan
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 …, 2010
362010
The impact of emotional intelligence on the achievement of accounting subject
M Durgut, B Gerekan, A Pehlivan
International Journal of Business and Social Science 4 (13), 2013
352013
TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A DURSUN, A PEHLİVAN
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 26 (2), 129-141, 2012
302012
Adli Muhasebe Eğitimi ve Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
A Pehlivan
Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış …, 2010
272010
MUHASEBE (FİNANSAL RAPORLAMA) STANDARTLARINA YÖNELİK TÜRKİYE’DE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 1987-2017 DÖNEMİ
M DURGUT, A PEHLİVAN
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1-23, 2018
132018
The Effect of Logical-Mathematical Intelligence on Financial Accounting Achievement According to Multiple Intelligence Theory
A Pehlivan, M Durgut
Journal of Education & Social Policy 4 (3), 132-139, 2017
132017
Türkiye’deki Kamu Kurumlarında Kurulabilecek Denetim Komitelerinin Kamu İç Denetim Elemanlarına Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
B Gerekan, A PEHLİVAN
MÖDAV-Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 11 (1), 123-148, 2009
62009
YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE MUHASEBE
A Pehlivan, B Gerekan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 53-62, 2009
62009
Analysis of factors that affect the job choice of accounting students
A PEHLİVAN, M DURGUT
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2019
52019
Ortaöğretim kurumlarında verilen muhasebe eğitiminin muhasebecilik mesleğine uygunluğunun değerlendirilmesi
A PEHLİVAN, M KARLIKLI
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 6 (1), 151-165, 2018
42018
Kamu kurumlarında denetim komitelerinin kompozisyonu ve çalışma biçimi üzerine bir araştırma
B Gerekan, A Pehlivan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009
42009
Factors affecting the success of auditors in Turkey
P Abduuml; lkadir, G Bilal
African Journal of Business Management 6 (20), 6203-6208, 2012
32012
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
A Pehlivan, D Adem
Cilt, 2012
32012
Yönetim muhasebesindeki değişimi anlamak
A Pehlivan, B Gerekan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2009
22009
The effect of firm growth on brand value: Evidence from brand finance Turkey-100
B Gerekan, A Pehlivan, M Koçan
Asian Economic and Financial Review 9 (9), 1067-1076, 2019
12019
“Risk” kavramından hareketle Türkiye’deki “Sigortacılık” sektörü üzerine değerlendirmeler
A Pehlivan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008
12008
“RİSK” KAVRAMINDAN HAREKETLE TÜRKİYE’DEKİ “SİGORTACILIK” SEKTÖRÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
A PEHLİVAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2008
12008
DOĞAL AFET RİSKLERİNİ PAYLAŞMA ARACI OLARAK “DEPREM SİGORTASI”
Y Şahin, A Pehlivan
Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Afet Sempozyumu 5 (7), 2007
12007
Natural Laws Of Accounting As A Science
YSA PEHLİVAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20