Follow
Sezgin Acikalin
Sezgin Acikalin
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Relationships between stock markets and macroeconomic variables: an empirical analysis of the Istanbul Stock Exchange
S Acikalin, R Aktas, S Unal
Investment Management and Financial Innovations 5 (1), 8-16, 2008
2142008
Veblen’ci Gösteriş Amaçlı Tüketim
S Açıkalın, L Erdoğan
SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 4 (7), 1-18, 2005
1232005
An examination of the Fisher hypothesis: The case of Turkey
E Gul, S Acikalin
Applied Economics 40 (24), 3227-3231, 2008
942008
Hedonik ve faydacı tüketim bağlamında tüketici davranışlarının incelenmesi: Gençlerin hedonik tüketim eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma
M Yaşar
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2017
862017
Ücretler ve büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
S Açıkalın, E Gül, E Yaşar
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 271-282, 2006
642006
Conspicuous consumption patterns of Turkish youth: case of cellular phones
S Acikalin, E Gul, K Develioglu
Young Consumers 10 (3), 199-209, 2009
622009
SOSYAL SINIFLARDA TÜKETİMİN SINIF BELİRLEYİCİLİK ROLÜ
S Açıkalın, E Gül
SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15-28, 2006
412006
Is gold a hedge against Turkish Lira?
F Ozturk, S Acikalin
South East European Journal of Economics and Business 3 (1), 35-40, 2008
392008
Doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları: global ve yerel faktörlerin Türkiye üzerindeki göreceli etkisi
S Açıkalın, S Ünal
Ekin Yayınevi, 2009
38*2009
A comparative profitability and operating efficiency analysis of state and private banks in Turkey
S Unal, R Aktas, S Acikalin
Banks & bank systems, 135-141, 2007
252007
Relationship between Misery Index and Lottery Games: The Case of Turkey
SASE Ozcan
International Journal of Humanities and Social Science 5 (7(1)), 2015
242015
Ücretler ve büyüme ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
S AÇIKALIN, E GÜL, E YAŞAR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16, 271-282, 2006
172006
Türkiye’de üniversite öğrencilerinin seyahat türü tercihlerinin incelenmesi
M Erdoğan, S Açıkalın
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (3), 101-112, 2014
92014
Testing IDP hypothesis by cluster analysis: which countries in which stage?
E Yasar, S Acıkalın, MA Gezer
Procedia economics and finance 23, 1201-1209, 2015
72015
Comparing Factors Affecting Intra and Inter-City Travel Mode Choice of University Students
M Erdoğan, S Açıkalın
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 7 (2), 1-18, 2015
22015
Gösteriş Amaçlı Tüketim Teorisi ve Bir Uygulama
S Açıkalın
PQDT-Global, 2004
22004
Effect of Financial Crises on State and Private Bank Performance: The Turkish Experience of 2001
S Unal, S Acikalin
IUP Journal of Bank Management 11 (1), 30, 2012
12012
DOES EU REALLY WANT TURKEY?
Z YILMAZ, S AÇIKALIN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
2015
Finansal Liberalleşme ile Büyüme ve Oynaklık İlişkisi, Türkiye Örneğinde Bir İnceleme
S Açıkalın
2015
COMPARING FACTORS AFFECTING INTER AND INTRA-CITY TRAVEL MODE CHOICE: CASE OF UNIVERSITY STUDENTS
M Erdogan, S Acikalin
7th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20