zuhal ozel sağlamtimur
zuhal ozel sağlamtimur
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dijital sanat
Z Özel Sağlamtimur
Anadolu Üniversitesi, 2010
56*2010
Yeni Medya Sanatı ve Fotoğraf
ZÖ Sağlamtimur
Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 7 (2), 82-100, 2017
42017
Digital Art
ZO Saglamtimur
Anadolu University Journal of Social Sciences 10 (3), 213-238, 2010
32010
Kültürel Bellek ve Fotoğraf
Z Özel Sağlamtimur
Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu Bildiri …, 2018
22018
İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İzmir’de İlk Türk Fotoğrafçı: Hamza Rüstem
Ö Sağlamtimur, İ Zuhal-Cabadak
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (43), 2592-2613, 2016
22016
Fotoğrafçılık tarihinde teknik ve kültürel dönüşümler
ZÖ Sağlamtimur
Ege yayınları, 2011
22011
Walter Benjamin’in Bakış Açısından Tarih ve Fotoğraf İlişkisi
ZÖ SAĞLAMTİMUR
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2013
12013
İMPARATORLUK'TAN CUMHURİYET'E İZMİR'DE İLK TÜRK FOTOĞRAFÇI: HAMZA RÜSTEM.
Z ÖZEL SAĞLAMTİMUR, İ CABADAK
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
2016
Kontrast
ÖYOAE Çalışkan, AÖGİ Coşkun
Bizim Selfiemiz, Bizim Bedenimiz, Bizim Gücümüz
ZÖ SAĞLAMTİMUR
Kontrast, 0
Kontrast
OAPDV Doğan, GDDZÖ Sağlamtimur, AETPD Alev, FPAEKÖ Gör, N İşlek, ...
Somuttan Soyuta Fotoğrafta Biçim, İçerik ve Öz
ZÖ SAĞLAMTİMUR
Kontrast, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12