Follow
Tarhan OKAN
Tarhan OKAN
Other namesOkan, T.
Professor of Management and Strategy; Board Member of Turkish Academy of Management
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik: Bir ölçek geliştirme denemesi
H Demir, T Okan
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2008
1692008
Teknoloji, örgüt yapısı ve performans arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
H Demir, O Tarhan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 10 (1), 57-72, 2009
1632009
Exploring the Relationship between Ethical Leadership and Job Satisfaction with the Mediating Role of the Level of Loyalty to Supervisor
T Okan, AM Akyüz
Business and Economics Research Journal 6 (4), 155-177, 2015
992015
İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ
H Demir, R Usta, T Okan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2 …, 2008
972008
Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, G Wood, KW Glaister
Journal of World Business 53 (6), 862-879, 2018
832018
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi
H Demir, T Okan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (1), 121-142, 2009
652009
The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, KW Glaister
Journal of Business Research 93, 173-183, 2018
472018
Yönetim Kurulu Yapisi ile Finansal Performans Arasindaki İlişkide Uluslararasi Çeşitlenmenin Aracilik Etkisi
T Okan, S Sarı, Tİ Nas
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2015
382015
The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP
T İLHAN-NAS, E KOPARAN, T OKAN
Journal of Asia Business Studies 9 (3), 251-272, 2015
282015
İŞ YÜKÜ TALEBİ, İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE İŞ STRESİNİN ARA DEĞİŞKEN ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
T Okan, MF Özbek
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2016
23*2016
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi ve bir çalışma
T Okan
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2008
152008
GİRİŞİMCİLİK BAŞARI FAKTÖRÜ OLARAK SOSYAL SERMAYE KRİTERLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE AĞIRLIKLANDIRILMASI VE BİR ÖLÇEK ÖNERİSİ
T Okan, S SARI, İ Peker
International Journal of Economic & Social Research 12 (1), 2016
142016
Yönetim kurulu çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk söylemleri arasındaki ilişki: Kurumsal çevrenin moderatör etkisi
T Okan, E Koparan, Tİ Nas
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (2), 465-516, 2016
132016
A Corporate Social Responsibility Framework for Mining Sector Using Analytic Network Process
T Okan, I Peker, S Demirelli
International Business Research 8 (12), 9-25, 2015
122015
Kurumsal yönetim ve çokuluslu işletmelerin strateji tercihleri
Tİ Nas, KT Şahin, T Okan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 210-228, 2013
112013
PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ.
T Okan, H Demir, S Bostan
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2017
102017
Türkiye’den dışarıya yapılan DYY’ların giriş stratejilerinin belirleyicileri üzerine bir araştırma: uluslararasılaşma kuramları bakış açısı
T İlhan-Nas, T Okan, A Düzgün, H Çam
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 592-614, 2020
92020
Örgütsel Sessizlik Kültürel Bir Sonuç Mudur?
SS Ayteki̇n, ESİSAT OKAN
Journal of Academic Value Studies 3 (13), 316-327, 2019
82019
TÜRK ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÖYLEMLERİNİN KURUMSAL İTİBARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRAND FINANCE-100 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ
SS Aytekin, ES Atabay, T Okan, ES Aytekin
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2), 197-211, 2019
82019
Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin kariyer aşamaları ve değişmeyen ihtiyaçları
H Demir, T Okan
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20