Follow
Tarhan OKAN
Tarhan OKAN
Other namesOkan, T.
Professor of Management and Strategy; Board Member of Turkish Academy of Management
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik: Bir ölçek geliştirme denemesi
H Demir, T Okan
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2008
1732008
Teknoloji, örgüt yapısı ve performans arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma
H Demir, O Tarhan
Doğuş Üniversitesi Dergisi 10 (1), 57-72, 2009
1582009
İÇSEL PAZARLAMANIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNE ETKİSİ
H Demir, R Usta, T Okan
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2 …, 2008
982008
Exploring the Relationship between Ethical Leadership and Job Satisfaction with the Mediating Role of the Level of Loyalty to Supervisor
T Okan, AM Akyüz
Business and Economics Research Journal 6 (4), 155-177, 2015
962015
Board composition, family ownership, institutional distance and the foreign equity ownership strategies of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, G Wood, KW Glaister
Journal of World Business 53 (6), 862-879, 2018
852018
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi
H Demir, T Okan
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (1), 121-142, 2009
652009
The effects of ownership concentration and institutional distance on the foreign entry ownership strategy of Turkish MNEs
T Ilhan-Nas, T Okan, E Tatoglu, M Demirbag, KW Glaister
Journal of Business Research 93, 173-183, 2018
472018
Yönetim Kurulu Yapisi ile Finansal Performans Arasindaki İlişkide Uluslararasi Çeşitlenmenin Aracilik Etkisi
T Okan, S Sarı, Tİ Nas
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim …, 2014
382014
The effects of the CSR isomorphism on both CSP and CFP
T İLHAN-NAS, E KOPARAN, T OKAN
Journal of Asia Business Studies 9 (3), 251-272, 2015
282015
İŞ YÜKÜ TALEBİ, İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE İŞ STRESİNİN ARA DEĞİŞKEN ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
T Okan, MF Özbek
Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science …, 2016
212016
Girişimcilik başarı faktörü olarak sosyal sermaye kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile ağırlıklandırılması ve bir ölçek önerisi
T Okan, S Sarı, İ Peker
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (1), 177-194, 2016
142016
Motivasyon üzerinde ulusal kültür etkisi ve bir çalışma
T Okan
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2008
142008
Yönetim kurulu çeşitliliği ve kurumsal sosyal sorumluluk söylemleri arasındaki ilişki: Kurumsal çevrenin moderatör etkisi
T Okan, E Koparan, Tİ Nas
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 71 (2), 465-516, 2016
122016
A Corporate Social Responsibility Framework for Mining Sector Using Analytic Network Process
T Okan, I Peker, S Demirelli
International Business Research 8 (12), 9-25, 2015
122015
PROSEDÜR ADALETİ ALGISI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI-BİREY İLİŞKİSİNE DURUMSAL BİR BAKIŞ: YÜKSEK VE DÜŞÜK PSİKOLOJİK SERMAYE ETKİSİ
T Okan, H Demir, S Bostan
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 237-262, 2017
102017
Kurumsal yönetim ve çokuluslu işletmelerin strateji tercihleri
Tİ Nas, KT Şahin, T Okan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 210-228, 2013
102013
Türkiye’den dışarıya yapılan DYY’ların giriş stratejilerinin belirleyicileri üzerine bir araştırma: uluslararasılaşma kuramları bakış açısı
T İlhan-Nas, T Okan, A Düzgün, H Çam
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 592-614, 2020
82020
Örgütsel Sessizlik Kültürel Bir Sonuç Mudur?
SS Ayteki̇n, ESİSAT OKAN
Journal of Academic Value Studies 3 (13), 316-327, 2019
82019
TÜRK ŞİRKETLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SÖYLEMLERİNİN KURUMSAL İTİBARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRAND FINANCE-100 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ
SS Aytekin, ES Atabay, T Okan, ES Aytekin
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 5 (2), 197-211, 2019
82019
Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin kariyer aşamaları ve değişmeyen ihtiyaçları
H Demir, T Okan
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20