Ahmet TERZİOĞLU
Ahmet TERZİOĞLU
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İş Güvencesi Hükümleri Karşısında Sendikal Fesih Sonucunda İşçinin Hak Kazanabileceği Tazminatlar
A Terzioğlu
Kamu-İş Dergisi 10 (1), 2008
62008
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BAKIMINDAN İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A Terzioğlu
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 2 (4), 84-96, 2017
52017
Kamu Kesimi Ücret Politikası
N GÜLTEKİN, A TERZİOĞLU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 2008
42008
Ücretin Tarihsel Gelişimi
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 61-94, 2015
3*2015
Bireysel Sendika Özgürlüğü Kavramı ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının Bu Yönde Getirdiği Hükümler
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 2012
22012
Sendikal nedenle fesih
A Terzioğlu, T CENTEL
İstanbul Üniversitesi, 2007
22007
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞVERENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
A TERZİOĞLU, AB AKSUNGUR
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Dicle Adalet Dergisi 3 (6), 12-54, 2019
2019
İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN BORCU OLARAK ÜCRET
A TERZİOĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (72), 1890-1908, 2019
2019
Yargıtay kararları doğrultusunda sendikal fesih sayılan ve sayılmayan haller
A Terzioğlu
Melikşah Üniversitesi, 2014
2014
Uluslararası Belgelerde Sendikal Fesih ve Sendika Özgürlüğüne İlişkin Hükümler
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 2010
2010
Sendikal Fesih ve Buna Bağlanan Cezai Sonuçlar
A Terzioğlu
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11