Ahmet TERZİOĞLU, TERZİOĞLU Ahmet, A. Terzioğlu, Terzioğlu A.
Ahmet TERZİOĞLU, TERZİOĞLU Ahmet, A. Terzioğlu, Terzioğlu A.
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İş Güvencesi Hükümleri Karşısında Sendikal Fesih Sonucunda İşçinin Hak Kazanabileceği Tazminatlar
A Terzioğlu
Kamu-İş Dergisi 10 (1), 2008
72008
SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BAKIMINDAN İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ
A Terzioğlu
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 2 (4), 84-96, 2017
52017
Kamu Kesimi Ücret Politikası
N GÜLTEKİN, A TERZİOĞLU
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 969-982, 2008
52008
Ücretin Tarihsel Gelişimi
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 61-94, 2015
3*2015
Sendikal nedenle fesih
A Terzioğlu, T CENTEL
İstanbul Üniversitesi, 2007
32007
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞVERENİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU
A TERZİOĞLU, AB AKSUNGUR
Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Dicle Adalet Dergisi 3 (6), 12-54, 2019
2*2019
Bireysel Sendika Özgürlüğü Kavramı ve Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısının Bu Yönde Getirdiği Hükümler
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 2012
22012
İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN BORCU OLARAK ÜCRET
A TERZİOĞLU
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (72), 1890-1908, 2019
12019
İŞ SÜRELERİNDEKİ ESNEKLİĞİN BİR YÖNÜ OLARAK TELAFİ ÇALIŞMASI.
A TERZİOĞLU
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis 31 (166), 2021
2021
Uluslararası Belgelerde Sendikal Fesih ve Sendika Özgürlüğüne İlişkin Hükümler
A Terzioğlu
Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, 2010
2010
Sendikal Fesih ve Buna Bağlanan Cezai Sonuçlar
A Terzioğlu
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 2008
2008
TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA BARIŞÇIL ÇÖZÜM YOLU OLARAK ARABULUCULUK
A TERZİOĞLU
Econharran 5 (8), 130-147, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12