Serkan Aydin, Ph.D.
Serkan Aydin, Ph.D.
Turk Telekom
turktelekom.com.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market
S Aydin, G Özer
European Journal of marketing, 2005
12672005
Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable
S Aydin, G Özer, Ö Arasil
Marketing intelligence & planning, 2005
5532005
National customer satisfaction indices: an implementation in the Turkish mobile telephone market
S Aydin, G Özer
Marketing Intelligence & Planning, 2005
2132005
How switching costs affect subscriber loyalty in the Turkish mobile phone market: An exploratory study
S Aydin, G Özer
Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 14 (2), 141-155, 2006
1332006
Kişisel ve ürün temelli yenilikçilik: cep telefonu kullanıcıları üzerine ampirik bir uygulama
S Aydın
Doğuş Üniversitesi, 2009
552009
The relationship between marketing and product development process and their effects on firm performance
S Aydin, A Cetin, G Ozer
Academy of Marketing Studies Journal 11 (1), 53-68, 2007
512007
Effects of service quality on customer satisfaction and customer loyalty: example of Marmara University Hospital
S Ozturkcan, S Aydin, M Ates, A Tansel Cetin
International Congress on Performance and Quality in Health (Uluslararasi …, 2009
33*2009
Türk GSM Sektöründe Abonelerin Sadakat Tutumu ve Değiştirme Maliyetinin Rolü
Y YOLDAŞ, S AYDIN, M ÖZCAN, R YÜCEL
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2007
262007
GSM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ SADAKATİ, MEMNUNİYETİ, DEĞİŞTİRME MALİYETİ ve GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ
G Özer, S Aydın
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (3-4), 2004
222004
Kars ilinde üretilen inek sütlerinin bazı kimyasal özellikleri
S Aydın, A Çetinkaya, E Bayrakçı
Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22, 2010
162010
Türk GSM Sektöründe Müşteri Sadakati, Memnuniyeti, Güven ve Değiştirme Maliyeti Arasındaki Dinamik İlişkiler: Yapısal Denklem Modelleme Tekniği
Ö Arasıl, E Karaçuha, G Özer, S Aydın
İktisat İşletme ve Finans 19 (219), 46-61, 2004
132004
Customer loyalty and the effect of switching costs as a moderator variable: A case in the Turkish mobile phone market
S Aydın, G Özer, Ö Arasil
Marketing Intelligence & Planning 23 (1), 89-103, 2005
122005
THE MEASUREMENT OF SWITCHING COSTS AS A PERCEPTION OF CUSTOMERS IN THE TURKISH CREDIT CARD MARKET
S Aydın, G Özer, H Kazan, MC Doğruer
IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering 9 (18), 1015-1028, 2010
102010
Muhasebecilerin Marka Algıları Ve Tüketici Özelliklerinin (Yenilikçilik Ve Fikir Liderliği) Uzun Dönemde Müşteri-Marka İlişkisini Belirleyen Faktörler Üzerine Etkisi (The …
G Özer, S Aydin, M Özcan
Industrial Relations and Human Resources Journal 11 (3), 115-130, 2009
52009
Yemeklik asma yaprağı üretimi. II
M Gülcü, AŞ Demirci, M Arıcı, S Aydın
Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Van, 2009
52009
Türk GSM Sektöründe Abonelerin Tercih Kriterlerine Göre Operatörlerin Konumlandırılması: Ayrıştırma (Diskiriminant) Analizi
G AYDIN, Serkan, ÖZER
Pazarlama Dünyası 5, 30-34, 2004
52004
Türkiye İmalat Sanayinin Üretim Yapısı (1973-1990): girdi-çıktı Analizi
S Aydın
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
52001
Bazı sofralık üzüm çeşitlerinde tane fiziksel özelliklerinin belirlenmesi
S Aydın
Namık Kemal Üniversitesi, 2009
42009
Ilımlaştırıcı Değişken Olarak Değiştirme Maliyetinin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi: Türk GSM Sektöründe Bir Uygulama
S AYDIN, R YÜCEL, M ÖZCAN
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2004
32004
Innate and Domain-Specific Innovativeness: An Empirical Study on Cellular Phone Users
S Aydin
Available at SSRN 1472704, 2009
22009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20