Follow
bulent çelebi
bulent çelebi
öğretim görevlisi, ondokuz mayıs üniversitesi
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Samsun ili Çarşamba Ovası tarım işletmelerinde maliyetler ve muhasebeleştirilmesi üzerine bir araştırma
B Çelebi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
72006
Türkiye’de tarımdan alınan vergiler üzerine bir inceleme
O Kılıç, B Çelebi
Yaklaşım Dergisi, 13 (149), 142-143, 2005
52005
Türkiye’de besi sığırcılığı yatırımlarında reel opsiyonların değerlemesi
B ÇELEBİ, V CEYHAN
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 60 (2), 265-276, 2023
12023
Tarımsal Yatırımların Değerlendirilmesinde Reel Opsiyon Analizi Literatürünün Gözden Geçirilmesi
B Çelebi, H Türkten, K Hazneci, E Aşkan, SE Yüceer
15. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi https://www.researchgate.net/publication …, 2023
2023
Türkiye'de besi sığırcılığı yatırımlarında reel opsiyonların analizi
B ÇELEBİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarım Ekonomisi …, 2022
2022
Designing Income Statements for Farms: A Case Study in Turkey
O Kiliç, B Çelebi, I Alkan
Agricultural Journal 1 (1), 14-17, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6