Takip et
Hande AYHAN GÖKCEK
Hande AYHAN GÖKCEK
gelisim.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDEN YATIRIMCI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
M ÇETİNER, H AYHAN GÖKCEK, B TURP GÖLBAŞI
Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 1-30, 2019
25*2019
THE EFFECT OF CONSUMER DECISION MAKING STYLES ON COGNITIVE DİSSONANCE ALONG WITH THE ROLE OF THE PERCEIVED RISK AS A MODERATOR IN ONLINE SHOPPING.
H AYHAN GÖKCEK, PS ÇARIKÇIOĞLU, CA YÜKSEL
Journal of Academic Research in Economics 11 (1), 2019
112019
DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN BİLİŞSEL ÇELİŞKİ, AŞIRI GÜVEN VE TAKLİT VE SÜRÜ DAVRANIŞLARI BOYUTLARINDA BİREYSEL YATIRIMCI KARARLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
M Çetiner, H Ayhan Gökcek, B Turp Gölbaşı
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences …, 2019
7*2019
Online Alışverişte Karar Verme Stilleri, Çelişki, Risk ve Memnuniyet
H Ayhan Gökcek
Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2020
62020
Online alışverişte dürtüsel kullanım, kaçırma korkusu, içtepisel satın alma, internet kaynaklı yorgunluk ve kaygı arasındaki ilişkilerin incelenmesi
HA Gökcek, AE Yurtsever, E Yıldız
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (3), 1985-2002, 2021
42021
Tüketicilerin parekendeci marka seçimini etkileyen faktörler ve bakliyat sektöründe bir uygulama
H Ayhan Gökcek
Marmara Üniversitesi, 2011
4*2011
Ağizdan Ağiza Pazarlamanin E-Ticarette Satin Almaya Etkisi Üzerine Sistematik Bir Derleme
HA GÖKCEK, BT GÖLBAŞI
Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities 9 (26), 9-25, 2022
32022
Mental İyi Oluş Hali ve Hedonik Tüketim Davranışının Çift Yönlü Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması
H Ayhan Gökcek, S Mercanoğlu Erin
International Journal of Management and Social Researches ( Uluslararası …, 2021
2*2021
DÜRTÜSEL SATIN ALMA İLE DEPRESYON İLİŞKİSİ VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
H AYHAN GÖKCEK, AE YURTSEVER
Akademik Hassasiyetler 9 (19), 487-515, 2022
12022
DİJİTAL PAZARLAMAYA YÖNELİK OLARAK OYUNLAŞTIRMA İÇEREN E-TİCARET SİTELERİ ÜZERİNE BİR META ANALİZ
BT Gölbaşı, HA Gökcek
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (84), 1909-1929, 2022
12022
TÜKETİCİLERİN PERAKENDECİ MARKA SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAKLİYAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
H Ayhan Gökcek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
12011
The Effect of Negative Online Consumer Reviews on Purchase Intention: Information Processing View
Ü İŞÇİ ÖZALP, H AYHAN GÖKCEK
Turkish Journal of Marketing Research (TUJOMR) 2 (2), 127-143, 2023
2023
Moderator Role of Word of Mouth Marketing on The Impact of Public Relations on Purchase Intention From an Integrated Marketing Communications Perspective
HA Gökcek, H Kılıç, O Türker
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 299-314, 2023
2023
The Effect of Death Anxiety on Hedonistic and Utilitarian Consumer Behaviours During the Covid-19 Pandemic
SM ERİN, HA GÖKCEK
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 12 (3), 1829-1854, 2023
2023
SEMBOLİK TÜKETİME YÖNELİK TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI KAPSAYAN TANIMLAYICI VE BAĞLAM BOYUTLARINDA BİR META ANALİZ
HA GÖKCEK
SSD Journal 8 (35), 110-124, 2023
2023
METAVERSE İLE PAZARLAMA, TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE E-TİCARETİN DÖNÜŞÜMÜ
ÖÜBT GÖLBAŞI, ÖÜHA GÖKCEK
Metaverse Evreninde Bütünleşik Pazarlama İletişimi, 2022
2022
NESNELERİN İNTERNETİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞİMİNE YÖNELİK META ANALİZ
HA GÖKCEK
Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies 22, 57-68, 2022
2022
ALGILANAN KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KALİTATİF VE KANTİTATİF BİR ARAŞTIRMA: BİR RESTORAN ZİNCİRİ ÖRNEĞİ
HA GÖKCEK
SSD Journal 7 (32), 227-240, 2022
2022
YENİLİKÇİLİK VE TATMİN ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN RİSKİN MODERATÖR ROLÜ: ONLİNE ALIŞVERİŞ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
HA GÖKCEK, SM ERİN, BT GÖLBAŞI
Journal of Management and Economics Research 20 (2), 98-120, 2022
2022
COVID-19 PANDEMISININ IŞLETME YÖNETIMI ÜZERINDEKI ETKILERI: SISTEMATIK DERLEME ARAŞTIRMASI
C TİFTİK, H AYHAN GÖKCEK, Ö TURHAN
FULL PAPERS CONGRESS E-BOOK, 637, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20