Murat Önder
Murat Önder
Professor, Ankara Yıldırım Beyazıt University
Verified email at ybu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
YENİ KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI: YÖNETİŞİME AÇILAN BİR KAPI
E Ayhan, M Önder
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 3 (2), 19-48, 2017
272017
Public Administration Theory, Research, and Teaching: How Does Turkish Public Administration Differ?
M Onder, RS Brower
Journal of Public Affairs Education / https://www.researchgate.net …, 2013
202013
A preliminary cross-national test of competing theories of nonprofits: Does culture matter?
M Onder
International Review of Public Administration 16 (1), 71-90, 2011
142011
Örgütsel ve yönetsel eklektizm: Toplam kalite yönetimi
M Önder
Amme İdaresi Dergisi 31 (3), 37-74, 1998
131998
How Local Conditions Affect the Existence and Capacity of the Nonprofit Sector: A Test of Competing Theories / Kar Amacı Gütmeyen Sektörün Ortaya Çıkışını ve Kapasitesini
M Onder
https://www.researchgate.net/publication …, 2006
12*2006
Toplam Kalite Yönetimi, Kamu Sektöründe Uygulanması ve Karşılaşılan Sorunlar
M Önder
Türk İdare Dergisi 69 (416), 117-136, 1997
91997
What Accounts for Military Interventions in Politics: A Cross-national Comparison
M Önder
E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, 2010
82010
BAŞKANLIK SİSTEMİ VE MEVCUT KAMU KURUMLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ / THE PRESIDENTIAL SYSTEM AND ITS POTENTIAL IMPACTS ON PRESENT PUBLIC INSTITUTIONS
E Çalışkan, M Önder
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social …, 2017
7*2017
What accounts for changing public trust in government? A causal analysis with structural equation model
M Önder
Journal of US-China Public Administration 8 (2), 154-165, 2011
72011
How Foreign Aid Affect Developing Countries: The Case of Ethiopia
A Farah, M Önder, E Ayhan
Avrasya Etüdleri 53 (1), 7-38, 2018
62018
YURTTAŞ GAZETECİLİĞİNİN ANA AKIM MEDYAYA ETKİSİ: WHATSAPP İHBAR HATLARI ÖRNEĞİ / THE IMPACT OF CITIZEN JOURNALISM ON THE MAINSTREAM MEDIA: THE CASE OF WHATSAPP NOTIFICATION LINES
M Karaman, M Önder
Erciyes İletişim Dergisi Akademia 5 (2), 164-180, 2017
6*2017
Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi: Türkiye’de ve Bazı Ülkelerde Durum
M Önder
Türk İdare Dergisi 67 (409), 133-158, 1995
61995
Üst Düzey Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi: Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Durum
M Önder
Türk İdare Dergisi 67 (409), 133-158, 1995
6*1995
The role of non-economic drivers in development planning: The case of South Korea and Turkey
M Onder, IN Nyadera
International Journal of Public Administration, 2019
52019
ABD Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?/Professional City Manager Model in USA Local Governments: Diffusing or Not?
M Önder, M Köylü
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 27 (1), 77-112, 2018
52018
Başkanlık sistemi ve Türk kamu yönetiminde profesyonel kent yöneticiliğinin uygulanabilirliği
M Köylü, M Önder
Strategic Public Management Journal 3, 83-100, 2017
52017
KARMAŞIKLIK KURAMI VE KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANMASI: YALOVA KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİN DİJİTAL MODELLEME VE SİMÜLASYONU
M Köylü, M Önder
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2017
52017
KARMAŞIKLIK KURAMI VE KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANMASI: YALOVA KENT İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİN DİJİTAL MODELLEME VE SİMÜLASYONU
M KÖYLÜ, M ÖNDER
52017
The Impact of Public Administration on Economic Growth: The Case of South Korea
M Önder, F Ulaşan
International Journal of Leadership Education and Management Studies 1 (1 …, 2016
52016
Liderlerde duygusal zekâ ve motivasyon ilişkisi ve bir uygulama
M Önder
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20