Takip et
Doç.Dr. Raşit Gültekin
Doç.Dr. Raşit Gültekin
Trakya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gümrük Denetimi∗: Türkiye Uygulamalarının Analizi-Customs Audit: Analysies Of Turkey Practices
EM Üyümez, R Gültekin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (14), 343-365, 2016
232016
Türkiye'de dış ticaretten alınan vergiler ve eş mali yükümlülükler-YL Tezi
R Gültekin
112008
Gümrük Kabahatleri:(Hukuki Analizi, Sorunlar ve Çözüm önerileri)
R Gültekin
Ankara: Gazi Kitapevi, 2019
9*2019
Türkiye ile Rusya Federasyonu serbest ticaret anlaşmasının iki ülke ticaretine olası etkileri ve vergisel yansımaları
R Gültekin, ME Üyümez
İnternational Conference on Eurasian Economies, 406-415, 2015
82015
Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesi ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
R GÜLTEKİN
62022
Türkiye ile Rusya federasyonu ticari ilişkileri: Vergiler, krizler, işbirliği ve beklentiler
R GÜLTEKİN, ME ÜYÜMEZ
Sakarya İktisat Dergisi 5 (3), 63-85, 2016
42016
Türkiye’de Genel Bütçe Geliri Olarak Gümrük Vergilerinin Gelişimi
R Gültekin, BH Agun
VIII. Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesAt …, 2018
22018
İTHALDE ALINAN TRT BANDROL ÜCRETİNİN ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
R Gültekin
Mali Cözüm Dergisi 30, 157-184, 2020
12020
Sağlık Turizmi ve Vergilendirme Rejimi: Türkiye Uygulamaları Hakkında Bir Değerlendirme
ÖGDDD Gültekin, R Gültekin
2023
Sınırda Karbon Düzenlemesinin Mali Niteliği ve Sürdürülebilir Ticaret Bağlamında Etkileri
R Gültekin
Teorik ve Uygulamalı Sürdürülebilirlik Çalışmaları - Muhasebe ve Finans, 53-70, 2023
2023
Gümrük Mevzuatında İspat Rejimi
R GÜLTEKİN
Bnejss, 2023
2023
Gümrük Mevzuatında Yolcu İşlemleri ve Edirne İli Bağlamında Bir Değerlendirme
R GÜLTEKİN
2022
Ne Bis In Idem Kuralinin Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu Uygulamasi Üzerine Karsilastirmali Bir Inceleme
S Tekin, R Gültekin
7. Uluslararasi Ekonomi Yönetimi ve Pazar Arastirmalari Kongresi İstanbul …, 2021
2021
Gümrük Mevzuatına Göre Yerleşik Kişi Olmanın Gümrük İşlemleri ve Vergilendirme Rejimine Etkileri
ÖGDR GÜLTEKİN
Cataloging-In-Publication Data, 403, 2021
2021
Gümrük Tarifesi ve Dış Ticarete İlişkin Mali Yükümlülükleri Ortak Bir Gümrük Tarifesine Göre Hesaplama Olasılığı
R GÜLTEKİN
Vergi Sorunları Dergisi 44 (391), 50-69, 2021
2021
Vergilendirme Sınırının Aşılması ve Ekonomik Sonuçları
ÖÜA Tavşancı, ÖGDR Gültekin
Cataloging-In-Publication Data, 114, 2019
2019
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Kapsamında İşletmelerin Yararlanabileceği Gümrük Uygulamaları
R Gültekin, D Dinçer
XI. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, 1121 …, 2019
2019
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÜMRÜK İHLALLERİ VE YAPTIRIMLARININ UYUMLAŞTIRILMASI.
ME ÜYÜMEZ, R GÜLTEKİN
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Social Science Institute 8 (17), 2016
2016
GÜMRÜK DENETİMİ: TÜRKİYE UYGULAMALARININ ANALİZİ.
EM ÜYÜMEZ, R GÜLTEKİN
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Social Science Institute 8 (14), 2016
2016
Avrupa Birliği’nde Gümrük İhlalleri Ve Yaptırımlarının Uyumlaştırılması
ME ÜYÜMEZ, R GÜLTEKİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (17), 154-172, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20