Follow
Didem Acar
Didem Acar
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A current paradigm: Written emotional disclosure.
D Acar, G Dirik
Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 11 (1), 2019
172019
An integrated approach to COVID-19 preventive behaviour intentions: protection motivation theory, information acquisition, and trust
D Acar, ÜÖ Kıcali
Social Work in Public Health 37 (5), 419-434, 2022
152022
Güncel bir paradigma: Yazılı duygusal dışavurum
D Acar, G Dirik
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 11 (1), 65-79, 2019
32019
Yazılı duygusal dışavurum paradigması: Kanser hastalarının eşlerinde travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim üzerindeki etkileri
D Acar, G Dirik
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (2), 154-167, 2018
32018
Yazılı Duygusal Dışavurum Paradigmasının Kanser Hstalarının Eşlerinde Psikolojik Sağlık Sonuçları ve Travma Sonrası Gelişim Açısından Test Edilmesi
D Acar
PQDT-Global, 2015
32015
Sağlık Davranış Kuramları Çerçevesinden Hamilelikte Sigara Bırakma: Güncel Bir Derleme
D Acar, HÖS Berk
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 14 (2), 152-164, 2022
12022
Smoking Cessation in Pregnancy within the Framework of Health Behavioral Theories: A Current Review
D Acar, ÖS Berk
Psikiyatride Guncel Yaklasimlar 14 (2), 152-164, 2022
2022
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
D Acar, N Taşkale
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (41 …, 2021
2021
Yazýlý Duygusal Dýþavurum Paradigmasý: Kanser Hastalarýnýn Eþlerinde Travma Sonrasý Stres Belirtileri ve Travma Sonrasý Geliþim Üzerindeki Etkileri.
D Acar, G Dirik
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (2), 2018
2018
Written emotional disclosure paradigm: Effects on posttraumatic stress symtoms and posttraumatic growth among spouses of cancer patients Yazýlý Duygusal Dýþavurum Paradigmasý …
D Acar, G Dirik
Klinik Psikiyatri Dergisi 21 (1), 2018
2018
TİP 2 DİYABET HASTALARININ DUYGUDURUMLARI, HASTALIK TEMSİLLERİ VE ÜST BİLİŞSEL YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN FENNELL DÖRT EVRE MODELİ ÇERÇEVESİNDEN İNCELENMESİ
D ACAR, DOÇDRN AYDEMİR
Yazl Duygusal DÞavurum Paradigmas: Kanser Hastalarnn EÞlerinde Travma Sonras Stres Belirtileri ve Travma Sonras GeliÞim ‘zerindeki Etkileri
D Acar, GÙ Dirik
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12