Takip et
İbrahim Anıl
İbrahim Anıl
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The comparison of the individual performance levels between full-time and part-time employees: the role of job satisfaction
AD Al, I Anıl
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 382-391, 2016
562016
The relation between diversification strategy and organizational performance: A research on companies registered to the Istanbul stock exchange market
İ Anıl, I Yiğit
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1494-1509, 2011
472011
The relationship between diversification strategy and organizational performance: A research intented for comparing Belgium and Turkey
İT Boz, İ Yiğit, İ Anıl
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 997-1006, 2013
292013
The Interaction of firm performance with international geographic diversification and internal factors: A research on Borsa Istanbul companies
İ ÖZTÜRK, A İbrahim
Journal of Strategic Research in Social Science 3 (1), 31-42, 2017
52017
The Effect of Executive and Ownership Structure on Diversification Behavior: A Research about Businesses Listed In Istanbul Stock Exchange
İ Yiğit, İ Anıl
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 108-117, 2012
42012
Uluslararası coğrafî çeşitlendirme derecesi ile iç ve dış faktörlerin firma performansı ile etkileşimi: Bist’e kayıtlı işletmeler üzerinde bir araştırma (2009-2014)
İ ÖZTÜRK, A İbrahim
Akdeniz İİBF Dergisi 17 (36), 47-70, 2017
22017
Bir örgüt tasarım modeli olarak yatay ilişkileri yaratmak
İ Anıl
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
22001
Belediyelerde Stratejik Yönetim Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
H Öncü
PQDT-Global, 2023
12023
Hibrid örgütlerde üye ve örgütsel dağılım ekseninde bir araştırma
M Karademir, İ Anıl
Aksaray Üniversitesi, 2021
12021
TÜRK DÖKÜM SANAYİ FİRMALARI VE YABANCI PARTNERLERİ ARASINDAKİ ORTAK GİRİŞİM NEDENLERİ: KAYNAK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE RAKİP GÖRÜŞLER ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME-MOTIVES FOR …
CG Artuner, İ Anıl
Öneri Dergisi 10 (37), 31-49, 2012
12012
Kamu kurumları yönetiminde parametre ve performans ölçütü belirsizliği sorunu
İ Anıl
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
2000
Ownership Structure, Firm Performance: A Comparing Study between Turkey and Italy
İ Yiğit, D ANIL KESKİN, İ Anıl
PERFORMANS YÖNETİM–PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ VE BİREYSEL SATIŞTA PERFORMANS DEĞERLEME KULLANIMI
CB KURTULAY, A İbrahim
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13