Follow
Ali Kaan AŞKIN
Ali Kaan AŞKIN
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Insecticidal and repellent effects of Mentha longifolia L. essential oil against Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae)
R Saıfı, H Saıfı, M Benabadelkader, İ Akça, AK Aşkın, M Belghoul
Chemical and Biological Technologies in Agriculture 10 (18), 1-10, 2023
92023
Bazı Uçucu Yağların Macrosiphum rosae (L.)(Hemitera: Aphididae)‘ya İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi
E BUDAK, Ş YİĞİT, AK AŞKIN, A İzzet, İ SARUHAN
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (1), 101-107, 2022
72022
Biyolojik preparatların Halyomorpha halys (Stål, 1885)(Hemiptera: Pentatomidae)’a karşı etkinliğinin belirlenmesi
AK Aşkın, Ş Yiğit, İ Saruhan, İ Akça
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 25 (1), 100-104, 2022
12022
Determination of the insecticidal effects of some essential oils on Macrosiphum rosae (L.)(Hemiptera: Aphididae)
E Budak, S Yigit, A Aşkın, İ Akça, İ Saruhan
JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI 19 (1), 2022
12022
Biocidal Effect of Deltamethrine Against Tribolium confusum Duv.(Coleoptera: Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae L.(Coleoptera: Curculionidae) Adults in Laboratory Conditions
Ş YİĞİT, AK AŞKIN, A İzzet, İ SARUHAN
Black Sea Journal of Agriculture, 13-14, 2022
12022
Bazı kekik yağlarının Tribolium confusum Duv (Coleoptera: Tenebrionidae)‘a karşı etkilerinin araştırılması
Ş YİĞİT, AK AŞKIN, İ SARUHAN, A İzzet, E BUDAK, E BAYHAN, ...
Akademik Ziraat Dergisi 10 (2), 285-290, 2021
12021
Determining the Toxicity of Thyme Essential Oils against Sitophilus granarius L. and Sitophilus oryzae L.(Coleoptera: Curculionidae) Adults.
Ş YİĞİT BAŞ, AK AŞKIN, İ SARUHAN, İ AKÇA, Y KÜÇÜKTOPÇU, ...
Bulletin of the University of Agricultural Sciences & Veterinary Medicine …, 2023
2023
Samsun İli Süs Bitkileri Yetiştiricilik Alanlarında Sorun Olan Önemli Zararlılar
AK Aşkın, İ Akça
Böcek ve Nematodlarda Davranış Şekilleri ve Mücadele Olanakları, 283-318, 2023
2023
Önemli Kentsel Zararlılardan Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)’nin Tanınması, Biyolojisi ve Mücadele Yöntemleri
AK Aşkın, İ Akça
Böcek ve Nematodlarda Davranış Şekilleri ve Mücadele Olanakları, 227-281, 2023
2023
Determination of biological preparations efficacy against Halyomorpha halys (Stål, 1885) (Hemiptera: Pentatomidae).
AK Aşkin, Ş Yiğit, I Saruhan, I Akça
2022
Karadeniz Bölgesindeki Önemli İstilacı Böcek Türleri
AK Aşkın, İ Akça, İ Saruhan, K Altaş
İstilacı Zararlı Türler Ve Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar, 171-205, 2022
2022
Investigation of the effects of some thyme oils against Tribolium confusum Duv (Coleoptera: Tenebrionidae).
Ş Yiğit, AK Aşkin, I Saruhan, I Akça, E Budak, E Bayhan, S Bayhan, ...
2021
Biocidal effect of deltametrin against Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera: Notodontidae) in laboratory conditions
Ş Yiğit, AK Aşkın, İ Akça, İ Saruhan
Eurasian Journal of Forest Science 8 (3), 190-194, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13