Follow
Ali Kaan AŞKIN
Ali Kaan AŞKIN
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bazı Uçucu Yağların Macrosiphum rosae (L.)(Hemitera: Aphididae)‘ya İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi
E BUDAK, Ş YİĞİT, AK AŞKIN, A İzzet, İ SARUHAN
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (1), 101-107, 2022
32022
Insecticidal and repellent effects of Mentha longifolia L. essential oil against Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae)
R Saıfı, H Saıfı, M Benabadelkader, İ Akça, AK Aşkın, M Belghoul
Chemical and Biological Technologies in Agriculture 10 (18), 1-10, 2023
22023
Biocidal Effect of Deltamethrine Against Tribolium confusum Duv.(Coleoptera: Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae L.(Coleoptera: Curculionidae) Adults in Laboratory Conditions
Ş YİĞİT, AK AŞKIN, A İzzet, İ SARUHAN
Black Sea Journal of Agriculture, 13-14, 2022
12022
Biyolojik Preparatların Halyomorpha halys (Stål, 1885)(Hemiptera: Pentatomidae)’a Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi
AK AŞKIN, Ş YİĞİT, İ SARUHAN, A İzzet
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 25 (1), 100-104, 2022
2022
Karadeniz Bölgesindeki Önemli İstilacı Böcek Türleri
AK Aşkın, İ Akça, İ Saruhan, K Altaş
İstilacı Zararlı Türler Ve Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar, 171-205, 2022
2022
Bazı kekik yağlarının Tribolium confusum Duv (Coleoptera: Tenebrionidae)‘a karşı etkilerinin araştırılması
Ş YİĞİT, AK AŞKIN, İ SARUHAN, A İzzet, E BUDAK, E BAYHAN, ...
Akademik Ziraat Dergisi 10 (2), 285-290, 2021
2021
Biocidal effect of deltametrin against Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera: Notodontidae) in laboratory conditions
Ş Yiğit, AK AŞKIN, A İzzet, İ SARUHAN
Eurasian Journal of Forest Science 8 (3), 190-194, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7