Follow
Ayda Uzunçarşılı Soydaş
Ayda Uzunçarşılı Soydaş
Professor, Communication, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Does the use of English-language questionnaires in cross-national research obscure national differences?
AW Harzing
International Journal of Cross Cultural Management 5 (2), 213-224, 2005
2202005
Rating versus ranking: What is the best way to reduce response and language bias in cross-national research?
AW Harzing, J Baldueza, W Barner-Rasmussen, C Barzantny, A Canabal, ...
International business review 18 (4), 417-432, 2009
1882009
Standardization and contextualization: A study of language and leadership across 17 countries
L Zander, AI Mockaitis, AW Harzing, J Baldueza, W Barner-Rasmussen, ...
Journal of World Business 46 (3), 296-304, 2011
1072011
Kültürlerarası iletişim: farklı kültürel ortamlarda çalışma ve iletişim
AU Soydaş
Parşömen yayıncılık, 2010
53*2010
Farklılıların Yönetimi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak
A Uzunçarşılı Soydaş, Ü Uzunçarşılı
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007
27*2007
Instagram stories from the perspective of narrative transportation theory
M Seyfi, A UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Turkish online journal of design art and communication 7 (1), 2017
232017
Halkla ilişkiler uygulamaları ve yönetim kavramına farklı bir yaklaşım: kuantum ve kaos teorisi
AU Soydaş
İletişim Fakültesi Dergisi 12 (2), 657-672, 2002
122002
Çokuluslu işletmelerde kurum kültürü ve halkla ilişkiler uygulamaları
A Uzunçarşılı Soydaş
Yayımlanmamış Doktora Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
122001
Bullying among Turkish bank employees and its relation with sick leave
G Yilmaz, A UZUNÇARŞILI-SOYDAŞ
Proceedings of Asia Pacific Management Conference, 1 4, 2006
82006
Global İşletmelerde Kurum Kimliği ve Kurumsal Marka
AU Soydaş
Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim. ed …, 2005
82005
Socio-Spatial Segregations in Social Media Segregaciones Socio-Espaciales en los Medios Sociales
M Seyfi, AU Soydaş
Fonseca, Journal of Communication, 153-168, 2016
62016
Sivil toplum kuruluşlarında hikâyeleştirme
M Seyfi, AUUA SoydAş
Marmara İletişim Dergisi, 163-182, 2014
62014
Çokuluslu işletmelerde kurum kültürü ve halkla ilişkiler uygulamaları
AU Soydaş
TC Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve …, 2001
62001
The relationship between autobiographical memory and social media: Sharing childhood photographs on social media
M Seyfi, AU Soydaş
Global Media Journal TR Edition 8 (15), 57-70, 2017
42017
Evaluating crowdfunding from the perspective of Public Relations
M Seyfi, A UZUNÇARŞILI SOYDAŞ, D GÜVEN
Turkish Online Journal Of Design Art And Communication 7 (2), 2017
42017
Global Reklam: Global Reklamlar ve Kültürün Reklama Etkisi
AU SOYDAŞ
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2005
42005
The use of English questionnaires in cross-national research: Does cultural accommodation obscure national differences?
AW Harzing
ANZIBA Conference on the Challenge of International Business, Dunedin, New …, 2003
32003
Action intent: Getting closer to leadership behavior in 22 countries
L Zander, AI Mockaitis, AW Harzing, W Barner-Rasmussen, C Barzantny, ...
Research Handbook of Global Leadership, 2020
22020
Kamu Hastanelerinde Çalışan Başhekim ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerinin İletişim Becerilerine Yönelik Tanımlayıcı Bir Araştırma
H TİRYAKİ ŞEN, Ş POLAT, N ÜNALDI BAYDIN, AU SOYDAŞ
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (4), 582-588, 2020
2020
ANLATI AKTARIM TEORİSİ PERSPEKTİFİNDE INSTAGRAM HİKAYELERİ
M Seyfi, AU Soydaş
The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 7 (1), 47-60, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20