Takip et
Cem ÇUHADAR
Cem ÇUHADAR
trakya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
C Çuhadar, T Bülbül, G Ilgaz
İlköğretim Online 12 (3), 2013
246*2013
Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
G Ilgaz, T Bülbül, C Çuhadar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
1372013
Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlik algıları ile bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kabulleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Bülbül, C Çuhadar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
1292012
Exploration of problematic Internet use and social interaction anxiety among Turkish pre-service teachers
C Çuhadar
Computers & Education 59 (2), 173-181, 2012
1142012
Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları
C Çuhadar, M Yücel
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 199-210, 2010
1012010
Investigation of Pre-Service Teachers' Levels of Readiness to Technology Integration in Education.
C Cuhadar
Contemporary Educational Technology 9 (1), 61-75, 2018
972018
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi1
DM GEZGİN, C ÇUHADAR
84*
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
C Çuhadar, Ş Gündüz, T Tanyeri
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 251-259, 2013
80*2013
Reflections of preservice information technology teachers regarding cyberbullying
Y Akbulut, C Çuhadar
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 2 (3), 67-76, 2011
592011
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçimleri
C ÇUHADAR, H ÖZGÜR, F AKGÜN, Ş GÜNDÜZ
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 2014
562014
Improving Interaction through Blogs in a Constructivist Learning Environment.
C Cuhadar, A Kuzu
Turkish Online Journal of Distance Education 11 (1), 134-161, 2010
562010
Information technologies pre-service teachers’ acceptance of Tablet PCs as an innovative learning tool
C Çuhadar
Educational Sciences: Theory & Practice 14 (2), 741-753, 2014
522014
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygıları
ÖÖ Dursun, C Çuhadar, T Tanyeri
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 35 (1), 131-142, 2014
452014
Oluşturmacılığa Dayalı Öğretimde Etkileşimin Blog Aracılığı ile Geliştirilmesi
C Cuhadar
Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, 2008
382008
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VIEWS OF PRESERVICE COMPUTER TEACHERS REGARDING TEACHING PROFESSION
ÖÖ DURSUN, C ÇUHADAR
PROCEEDINGS of 9 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE, 2009
31*2009
Mobil teknolojilerin eğitimde kullanımı
C Çuhadar, F Odabaşı
Uluslararası 2. Balkan Eğitim Bilimleri Kongresi, 317-321, 2004
252004
Reflections of Hearing Impaired Students on Daily and Instructional PDA Use.
HF Odabasi, A Kuzu, C Girgin, C Cuhadar, M Kiyici, T Tanyeri
International Journal of Special Education 24 (1), 8-19, 2009
232009
İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim lı Kullanımının İncelenmesin 1
U Bayrakdar, C Çuhadar
22*2015
İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi
U BAYRAKDAR, C Çuhadar
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 2015
222015
Reflections of Undergraduate Students Regarding PDA Use for Instructional Purposes.
C Cuhadar, A Kuzu, Y Akbulut
Online Submission, 2007
21*2007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20