Follow
Arif Yilmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Zihnin araçları: erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı
E Bodrova, D Leong, G Çevirenler: Haktanır, T Güler, F Şahin, A Yılmaz, ...
Anı Yayıncılık, 2010
982010
A Correlational Study Of Children'S Externalizing And Internalizing Behavioral Problems In Relation To Mother-Child And Teacher-Child Relationships
S Yüksek Usta, A Yilmaz
65*2018
Parent-teacher communication and parental expectations in the assessment process in Turkish preschool settings
F Özkan Yıldız, A Yılmaz
Education 3-13 49 (6), 761-775, 2021
352021
Okul öncesi çocuklara yönelik kütüphane hizmetlerinin önemi ve başarılı bir kütüphane örneği
A Yilmaz
Türk Kütüphaneciliği 22 (2), 169-186, 2008
352008
An Examination of Turkish Early Childhood Teachers’ Challenges in Implementing Pedagogical Documentation
A Yılmaz, F Şahin, M Buldu, AÜ Erdem, F Ezmeci, BS Ölmez, EH Aydos, ...
Early Childhood Education Journal, 1-13, 2020
192020
Erken Çocukluk Ebeveyn Medya Aracılık Ölçeği Geliştirme Çalışması
Şen, M., Demir, E., Teke, N., Yılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 228-265, 2020
19*2020
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim ve Öğrenmelerinin Desteklenmesinde Pedagojik Dokümantasyonun Katkısının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.
M Buldu, F Şahin, A Yılmaz
Ilkogretim Online 17 (3), 2018
18*2018
A study of facilitating early literacy curriculum improvement in Head Start classrooms
A Yilmaz, MB McMullen
Eğitim ve Bilim 35 (158), 169-183, 2010
16*2010
Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların aday gösterilmelerine yönelik geliştirilen eğitim programının etkililiği
F Dereli, A YILMAZ
142019
Reduce and reuse: Turkish preschool children’s education for a sustainable world
G Haktanır, T Güler, A Yılmaz, M Şen, Z Kurtulmuş, A Ergül, DK Öztürk
OMEP XXVIIIth World Symposium, 2012
142012
Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA
A Yilmaz
Bilgi Dünyası 10 (1), 80-94, 2009
14*2009
Assessing the quality in different U.S. early childhood education programs
M Buldu, A Yilmaz
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 121-136, 2005
122005
Reconstructing teacher identity: experiences of a Turkish teacher aide in an American preschool classroom
A Yilmaz
Kastamonu Eğitim Dergisi 19 (3), 733-742, 2011
82011
Perceptions of Turkish early childhood pre-service teachers about sustainable development
G Haktanir, T Guler, A Yilmaz, Z Kurtulmus
OMEP XXVI World Congress, 2010
72010
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ETKİNLİK KİTABININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
A Yılmaz, FD Akbaba, FM Halıpınar, S Oral, AU Ünlü
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (1), 343-385, 2021
62021
The effects of pedagogical documentation on preschool teachers’ classroom management skills
M Gangal, A Yilmaz
Teaching and Teacher Education 133, 104289, 2023
52023
A Common Language among Child, School and Parents: The Use of Pedagogical Documentation in the Parent Involvement Process
S ARAS, F SAHIN, A YILMAZ, A ULKER
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 298-318, 2021
52021
Okul öncesi öğretmenliği mezunlarının alandaki bilgi, beceri ve yeterlilik düzeylerinin incelenmesi
A Yılmaz, K Koç, M Gönen, E Üstün
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II …, 2010
52010
An exploratory study on the factors which influence professional motivation in male early childhood teachers
A Yilmaz, V Sahin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (20), 66-82, 2010
52010
Reconceptualising the role of the child portfolio in assessment: How it serves for ‘assessment as learning’
A Yılmaz, S Aras, A Ülker, F Şahin
Contemporary Issues in Early Childhood 24 (4), 411-424, 2023
42023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20