SERPİL AYTAÇ
SERPİL AYTAÇ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Profesörü, Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çalışma hayatında kariyer yönetimi, planlaması, geliştirilmesi, sorunları
S Aytaç
Epsilon Yayıncılık, 1997
2661997
Bullying in Turkish white-collar workers
N Bilgel, S Aytac, N Bayram
Occupational medicine 56 (4), 226-231, 2006
2462006
Factors influencing information security management in small-and medium-sized enterprises: A case study from Turkey
EY Yildirim, G Akalp, S Aytac, N Bayram
International Journal of Information Management 31 (4), 360-365, 2011
1182011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE YAŞAM DEĞERLERİ İLİŞKİSİ
B Öngen, S Aytaç
Sosyoloji Konferansları, 1-18, 2013
1132013
Can the office environment stimulate a manager's creativity?
C Ceylan, J Dul, S Aytac
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 18 (6 …, 2008
1022008
Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları
S Aytaç
Baskı. Bursa: Ezgi Kitabevi, 2005
1012005
İnsanı anlama çabası: Psikolojiye giriş
S Aytaç
Ezgi Kitabevi, 2004
70*2004
Örgütsel davranış açısından kişiliğin önemi
S Aytaç
The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (1), 2001
622001
Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı
S Dursun, S Aytaç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1), 71-84, 2009
592009
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje, 2001
592001
Çalışma psikolojisi alanında yeni bir yaklaşım: örgütsel sağlık
S Aytaç
The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
562003
İş Stresi Yönetimi El Kitabı İş Stresi: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi
S Aytaç
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu basımı, 2009
552009
İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları
S Aytaç
Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi 4 (1), 2002
512002
Üniversite gençliğinin iş ve iş seçimindeki etkin kriterlerinin analitik hiyerarşi süreci (AHP) ile analizi
S Aytaç, N Bayram
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
482001
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
472011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
S Dursun, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
462012
Çift kariyerli eşler ve çalışma yaşamındaki yeri
S Aytaç
Ezgi Kitabevi, 2001
452001
Measuring work related quality of life and affective well-being in Turkey
EC Duyan, S Aytaç, N Akyıldız, D Van Laar
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (1), 105-116, 2013
422013
İş kazalarını önlemede güvenlik kültürünün önemi
S Aytaç
Türk Metal Dergisi 147, 1-8, 2011
392011
Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği
S Aytaç, M Sevüktekin, Ö Işığıçok
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2002
362002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20