SERPİL AYTAÇ
SERPİL AYTAÇ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Profesörü, Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çalışma hayatında kariyer yönetimi, planlaması, geliştirilmesi, sorunları
S Aytaç
Epsilon Yayıncılık, 1997
3211997
Bullying in Turkish white-collar workers
N Bilgel, S Aytac, N Bayram
Occupational medicine 56 (4), 226-231, 2006
2602006
Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlari ve yaşam değerleri ilişkisi
B Öngen, S Aytaç
Sosyoloji Konferansları, 1-18, 2013
1492013
Factors influencing information security management in small-and medium-sized enterprises: A case study from Turkey
EY Yildirim, G Akalp, S Aytac, N Bayram
International Journal of Information Management 31 (4), 360-365, 2011
1372011
Can the office environment stimulate a manager's creativity?
C Ceylan, J Dul, S Aytac
Human Factors and ergonomics in Manufacturing & service Industries 18 (6 …, 2008
1282008
Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları
S Aytaç
Bursa: Ezgi Kitapevi, 2005
1282005
İnsanı anlama çabası: Psikolojiye giriş
S Aytaç
Ezgi Kitabevi, 2004
96*2004
Örgütsel davranış açısından kişiliğin önemi
S Aytaç
The Journal of Industrial Relations and Human Resources 3 (1), 2001
782001
Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı
Ç Ekonomisi, S Dursun, S Aytaç
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (1), 71-81, 2009
772009
İş Stresi Yönetimi El Kitabı İş Stresi: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi
S Aytaç
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu basımı, 2009
682009
Akademisyenlerin çalışma yaşamı ve kariyer sorunları
M Aytaç, S Aytaç, Z Fırat, N Bayram, A Keser
Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu İşletme Müdürlüğü, Proje, 2001
662001
Üniversite gençliğinin iş ve eş seçimindeki etkin kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ile analizi
S Aytaç, N Bayram
Öneri Dergisi 4 (16), 89-100, 2001
612001
Çalışma psikolojisi alanında yeni bir yaklaşım: örgütsel sağlık
S Aytaç
The Journal of Industrial Relations and Human Resources 5 (2), 2003
582003
Workplace violence: a study of Turkish workers
S Aytac, V Bozkurt, N Bayram, S Yildiz, M Aytac, F Sokullu Akinci, N Bilgel
International journal of occupational safety and ergonomics 17 (4), 385-402, 2011
562011
İşyerindeki Kronik Stres Kaynakları
S Aytaç
Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi 4 (1), 2002
562002
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA1
S Dursun, S Aytaç
Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 2012
552012
Çift kariyerli eşler ve çalışma yaşamındaki yeri
S Aytaç
Ezgi Kitabevi, 2001
552001
Measuring work related quality of life and affective well-being in Turkey
EC Duyan, S Aytaç, N Akyildiz, D Van Laar
Mediterranean Journal of Social Sciences 4 (1), 105-105, 2013
522013
Çağdaş sanayi merkezlerinde kadın işgücünün konumu: Bursa örneği
S Aytaç, M Sevüktekin, Ö Işığıçok
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2002
512002
Hasta güvenliği kültürü üzerine bir uygulama
S Dursun, N Bayram, S Aytaç
Sosyal Bilimler 8 (1), 1-14, 2010
502010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20