Takip et
Zeliha Turan
Zeliha Turan
Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Validity and Reliability Study of the Scale of Factors Affecting Women's Breast Cancer Prevention Behaviors
Z Turan, F Yiğit
Kocaeli Medical Journal 10 (3), 407-420, 2021
72021
Kadınların meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Turan, F Yiğit
Kocaeli Tıp Dergisi 10 (3), 407-420, 2021
22021
Erken Postpartum dönemde kadınların aile planlamasına yönelik tutumu ve etkileyen faktörler
Z Turan, F Koruk
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (1), 103-113, 2023
12023
Evde sağlik hizmetlerinin yaşam kalitesi üzerine etkisi: Çelikhan Devlet Hastanesİ Evde Sağlik Hizmetleri Biriminden hizmet alan hastalar üzerine bir araştirma
Z TURAN, E İNCESU
Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, 44-59, 2017
12017
Attitudes Towards Family Planning of Women in the Early Postpartum Period and Effecting Factors–A Secondary Publication
Z Turan, F Koruk
Advances in Obstetrics and Gynecology Research 2 (1), 22-31, 2024
2024
Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar: Şanlıurfa Örneği
Z TURAN, HN ÖZGEN, F KORUK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20 (3), 637-641, 2023
2023
COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA SEZARYEN PREVALANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
F KORUK, T Ruken, M UYSAL, Z TURAN, İ KORUK
Göbeklitepe Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (9), 42-49, 2022
2022
The Prevalence of Cesarean and the Effectıng Factors Durıng the Covıd-19 Pandemıc
F Koruk, R Tunç, M Uysal, Z Turan, İ Koruk
GÖBEKLİTEPE International Journal Of Health Sciences 5 (9), 42-49, 2022
2022
The prevalence of cesarean and the effecting factors during the covid-19 pandemic
F Koruk, R Tunç, M Uysal, Z Turan, İ Koruk
International Journal Of Health Sciences, 2022
2022
Determination of prenatal attachment in pregnant women and related factors in the city with the highest fertility rate in Turkey
Z Turan, F Koruk
Medicine 10 (3), 822-7, 2021
2021
Kadının meme kanseri önleme davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Turan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11