Follow
Seçil Şenyurt
Seçil Şenyurt
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşbirlikli öğrenme yöntemi “Birleştirme I” tekniğinin sosyal bilgiler derslerinde öğrenci başarısına etkisi
Z Avşar, S ALKIŞ
İlköğretim Online 6 (2), 197-203, 2007
148*2007
Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin iletişimsel boyutu
S Güleç, S Alkış
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 63-78, 2003
1302003
İlkögretim birinci kademe öğrencilerinin derslerdeki başarı düzeylerinin birbiri ile ilişkisi
S Güleç, S ALKIŞ
İlköğretim Online 2 (2), 2003
1172003
Sosyal bilgilerde kavram öğretimi
S Alkış
Sosyal bilgiler öğretimi, 67-90, 2009
802009
Coğrafya öğretiminde inceleme gezileri ve arazi çalışmaları
S Alkış
Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi, 2008
80*2008
Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri
S Güleç, S Alkış
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 247-266, 2004
772004
Turkish geography trainee teachers' perceptions of geography
S Alkis
International Research in Geographical and Environmental Education 18 (2 …, 2009
712009
Ülkemiz koşullarında tarihi çevre eğitiminin önemini ve gerekliliğini arttıran etkenler
S Alkış, Y Oğuzoğlu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 347-361, 2005
712005
Sınıf öğretmeni adaylarının coğrafya ile ilgili algılamaları
M ÖZTÜRK, S ALKIŞ
İlköğretim Online 8 (3), 782-797, 2009
60*2009
Coğrafya eğitiminde yükselen paradigma: Sürdürülebilir bir dünya
S ALKIŞ
Marmara Coğrafya Dergisi, 55-64, 2007
55*2007
İlköğretim öğrencilerinin tarihi çevre bilgisinin değerlendirilmesi
S Alkış, Y Oğuzoğlu
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 23-46, 2005
442005
Sürdürülebilir bir dünya için coğrafya eğitimi
S Alkış
Aktif Yayınevi, 2009
422009
Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler derslerinde çoklu zekâ alanlarını kullanabilmelerine yönelik görüşleri
Y Doğan, S ALKIŞ
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 327-339, 2007
39*2007
İlköğretim öğrencilerinin yağış kavramını algılamaları üzerine bir araştırma
S Alkış
PQDT-Global, 2006
38*2006
İlköğretim öğrencilerinin yağış kavramını algılama biçimleri
S ALKIŞ
İlköğretim Online 5 (2), 126-140, 2006
35*2006
Sustainable development in opinions of primary student teachers and pre-service teacher education in Turkey
S Alkış, M Öztürk
Geographiedidaktische Forschungen 42, 134-143, 2007
292007
Examining The Necessity Of Geography Instruction In The Programs Of Preschool Education Departments
M Unlu, S Alkis
MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, 17-27, 2006
29*2006
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mevsimlerin oluşumuyla ilgili fikirlerinin incelenmesi
S Alkış
Marmara Coğrafya Dergisi 14, 107-120, 2006
27*2006
The opinion of primary school students on social studies course
S ALKIS, S GULEC
İlköğretim Online 5 (1), 7-22, 2006
26*2006
Education for sustainable development in Turkey
S Alkis
Internationale Schulbuchforschung, 597-608, 2008
242008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20