Follow
Engin Bağış Öztürk
Engin Bağış Öztürk
Associate Professor of Management and Organization, Dokuz Eylül University
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations
L Batrancea, A Nichita, J Olsen, C Kogler, E Kirchler, E Hoelzl, A Weiss, ...
Journal of Economic Psychology, 102191, 2019
2382019
Türkiye’de Hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Geçiş: Bir Kurumsal Değişim Öyküsü.
ON Alakavuklar, S Kılıçaslan, EB Öztürk
Yönetim Araştırmaları Dergisi 9 (2), 103-143, 2009
1272009
Relationship Between Job Insecurity and Emotional Exhaustion: Moderating Effects of Prevention Focus and Affective Organizational Commitment.
EB Öztürk, G Karagonlar, S Emirza
International Journal of Stress Management 24 (3), 247-269, 2017
422017
Çalışanın örgütle sosyal mübadele algısı ve işten ayrılma niyeti: İşe cezbolmanın ve öz yeterliliğin rolü
G Karagonlar, EB Öztürk, ÖNT Özmen
METU Studies in Development 42 (3), 411-433, 2015
352015
İlişkisel Benlik Ölçeğinin Türkçe Geçerlemesi
EB Öztürk, SK Gökoğlu, G Karagonlar
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2), 49-70, 2015
172015
The quality of international mobility experiences, general self-efficacy and job search self-efficacy: a time-lagged investigation
S Emirza, EB Öztürk, AS Şengönül
Current Psychology 40 (4), 1580-1591, 2021
142021
İlk Yöneticinin Çalışanı Baltalamasının Öz Yeterlilik ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisinde Yönetici Yetkinliğinin Zararlı Etkisi
G Karagonlar, EB Öztürk
YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 79 (2 …, 2015
13*2015
The Relationship between Mentoring Functions Received and Psychological Empowerment: The Role of Trust and Political Skill
E Kabdulova, EB Öztürk
İş ve İnsan Dergisi ǀ The Journal of Human and Work 4 (1), 47-60, 2017
9*2017
Leader negative mood and employee-instigated incivility: the role of mood contagion
S Emirza, EB Öztürk
Evidence-Based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship 10 (1), 88-102, 2022
82022
Influence of peers’ types of trust on trust repair: The role of apologies
EB Öztürk, NG Noorderhaven
Psychological Studies 63, 253-265, 2018
82018
Employee-Supervisor Political Skill Congruence and Work Outcomes: The Mediating Role of Leader-Member Exchange Quality
EB Öztürk, S Emirza
Applied Psychology, 2021
72021
Bireycilik ve Toplulukçuluk Ölçeğinin Türkçe Geçerlemesi
EB Öztürk, SK Gökoğlu, NK İnan
Ege Akademik Bakış Dergisi 19 (1), 1-14, 2019
72019
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk Açılarından Performans Değerlendirme: İçtihat Kararları Üzerine Bir İçerik Analizi
EB Öztürk, G Demir
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16 …, 2014
62014
Abusive Supervision Climate and Emotional Exhaustion: A Cross-Level Analysis
İ Uğur, EB Öztürk
Journal of Management & Organization Studies 6 (2), 49-76, 2021
32021
A Cross-Cultural Review of Workplace Deviance Research
S Kılıçaslan-Gökoğlu, EB Öztürk
Analyzing Workplace Deviance in Modern Organizations, 23-46, 2020
32020
Farklı kültürlerde çalışanlar arası güven sürecinin karşılaştırmalı bir analizi
EB Öztürk
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2011
32011
From virility to virtue: the psychology of apology in honor cultures
Y Lin, N Caluori, EB Öztürk, MJ Gelfand
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (41), e2210324119, 2022
22022
End of Occupational Segregation in the Nursing Profession: What Has Changed for Female Nurses?
S Kılıçaslan-Gökoğlu, EB Öztürk
Research Anthology on Nursing Education and Overcoming Challenges in the …, 2021
22021
Turkish and German work mentalities: An intercultural approach
EB Öztürk
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006
22006
Kişisel Öğrenme ve Yaratıcılık: Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü
A ŞİMŞEK, EB ÖZTÜRK
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2020
1*2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20