Ozgur Tufekci
Ozgur Tufekci
Associate Professor of International Relations, Karadeniz Technical University & CESRAN
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası İlişkilerde temel düşünürler ve teoriler
M Griffiths, SC Roach, MS Solomon
Nobel, 2011
38*2011
‘Klasik’Ve ‘Yeni’Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık (Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity)
M Bassin, O (Çev.) Tufekci
Bilge Strateji 3 (4), 2011
14*2011
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar.
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, 101-119, 2016
132016
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
13*2013
The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism
O Tufekci
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2017
122017
Siyasi İdeolojiler (3. Baskı)
A Heywood
Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnaç, Şeyma Akın …, 2011
112011
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
O Tufekci
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, 1-35, 2017
82017
Türkiye'nin Rusya ve Kafkasya Politikası: 2016
Ö Tüfekçi
Türk Dış Politikası Yıllığı: 2016, 375-396, 2017
6*2017
İŞBİRLİĞİ VE KRİZ İKİLEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Ö Tüfekçi
AK Parti'nin 15 yılı: Dış Politika, 135-154, 2017
62017
Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş,(5. Baskı)
A Heywood
Çevirenler Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın …, 2013
62013
Ahmet Davutoǧlu’s Foreign Policy Understanding: A Blend of Westernist and Multiculturalist Eurasianism
O Tufekci
The Arab World Geographer 17 (3), 275-289, 2014
52014
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar,(çev.) CESRAN, 2
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2013
52013
Kafkaslar Kuşağında Trabzon’un Jeopolitiği
O Tufekci
Avrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırma Dergisi 22, 26-27, 2013
5*2013
Another "the Last Eurasianist": Davutoğlu’s Eurasianist Rhetoric
O Tufekci
Caucasus International 2 (3), 101-109, 2012
52012
Rising Powers and the Dynamics of Conflict and Cooperation within Eurasia
H Kınık, Ö Tüfekçi
Ö. Tüfekçi, H. Tabak ve R. Dağ (Der.), Politics of Conflictand Cooperation …, 2018
42018
Siyasi İdeolojiler.(Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın ve Buğra Kalkan)
A Heywood
Liberte Yayınevi, Ankara, 2007
42007
Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçler Politikası: BRICS ve MIKTA Ülkelerinin Meydan Okumaları
F KIRBAŞOĞLU, Ö TÜFEKÇİ
Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 2 (1), 39-70, 2020
32020
Bölgesel İşbirliklerinin Türk-Rus İlişkilerine Etkisi: Traceca ve Avrasya Ekonomik Birliği Örnekleri
O Tufekci
TYB Akademi 6 (17), 159-172, 2016
32016
Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü
O Tufekci
Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni …, 2014
32014
Siyasi İdeolojiler.(Çev.) Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi
A Heywood
Hüsamettin İnanç. Şeyma Akın. Buğra Kalkan. Ankara. Adres Yayınları, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20