Follow
Ozgur Tufekci
Ozgur Tufekci
Assoc. Professor of International Relations, Karadeniz Technical University & CESRAN International
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uluslararası İlişkilerde temel düşünürler ve teoriler
M Griffiths, SC Roach, MS Solomon
Nobel, 2011
762011
Klasik ve Yeni Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık
M Bassin
Bilge Strateji 2 (4), 117-135, 2011
35*2011
The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism
O Tufekci
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2017
302017
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEMEL KAVRAMLAR
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
292013
Siyasi İdeolojiler (3. Baskı)
A Heywood
Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnaç, Şeyma Akın …, 2011
252011
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar.
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, 101-119, 2016
152016
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
O Tufekci
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, 1-35, 2017
132017
İŞBİRLİĞİ VE KRİZ İKİLEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Ö Tüfekçi
AK Parti'nin 15 yılı: Dış Politika, 135-154, 2017
122017
Siyasi İdeolojiler: Bir Giriş,(5. Baskı)
A Heywood
Adres Yayınları: Ankara, 2013
122013
Siyasi İdeolojiler.(Çevirenler: Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın ve Buğra Kalkan)
A Heywood
Liberte Yayınevi, Ankara, 2007
122007
Avrupa Birliği’nin Yükselen Güçler Politikası: BRICS ve MIKTA Ülkelerinin Meydan Okumaları
F Kırbaşoğlu, Ö Tüfekçi
Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 2 (1), 39-70, 2020
112020
Kafkaslar Kuşağında Trabzon’un Jeopolitiği
O Tufekci
Avrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırma Dergisi 22, 26-27, 2013
10*2013
Another "the Last Eurasianist": Davutoğlu’s Eurasianist Rhetoric
O Tufekci
Caucasus International 2 (3), 101-109, 2012
102012
Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler Ve Teoriler, Çev
M Griffiths, SC Roach, S SALAMON
Cesran, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011
92011
Türkiye'nin Rusya ve Kafkasya Politikası: 2016
Ö Tüfekçi
Türk Dış Politikası Yıllığı: 2016, 375-396, 2017
8*2017
Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü
O Tufekci
Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni …, 2014
82014
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar,(çev.) CESRAN, 2
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2013
82013
Liberal Peacebuilding in Sierra Leone: A Critical Exploration
IT Bindi, O Tufekci
Journal of Asian and African Studies 53 (8), 1158-1172, 2018
72018
Rising powers and the dynamics of conflict and cooperation within Eurasia
H Kınık, Ö Tüfekçi
Ö. Tüfekçi, H. Tabak ve R. Dağ (Der.), Politics of Conflictand Cooperation …, 2018
72018
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges
O Tufekci, H Tabak, E Akıllı
Cambridge Scholars Publishing, 2017
7*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20