Ozgur Tufekci
Ozgur Tufekci
Associate Professor of International Relations, Karadeniz Technical University & CESRAN
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Siyasi ideolojiler, çev
A Heywood
Özgür Tüfekçi, Ankara: Adres Yayınları, 2007
63*2007
Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler
MS Solomon, G Martin, C Roach Steven
Cesran (çev.), Ankara: Nobel Yayınları, 2011
25*2011
Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar.(çev. CESRAN). 2
M Griffiths, T O’Callaghan, SC Roach
Baskı. Nobel Yayınları, Ankara, 2013
14*2013
‘Klasik’Ve ‘Yeni’Avrasyacılık: Geçmişten Gelen Devamlılık (Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity)
M Bassin, O (Çev.) Tufekci
Bilge Strateji 3 (4), 2011
11*2011
The Foreign Policy of Modern Turkey: Power and the Ideology of Eurasianism
O Tufekci
I.B.Tauris & Co. Ltd, 2017
62017
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar,(Ed. Erman Akıllı), Nobel Yayıncılık …, 2016
62016
Yükselen Güçler ve Dış Politika Aracı Olarak Dış Yardımlar.
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dış Yardımlar, 101-119, 2016
62016
Turkish Eurasianism: Roots and Discourses
O Tufekci
Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges, 1-35, 2017
52017
Kafkaslar Kuşağında Trabzon’un Jeopolitiği
O Tufekci
Avrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırma Dergisi 22, 26-27, 2013
5*2013
Another "the Last Eurasianist": Davutoğlu’s Eurasianist Rhetoric
O Tufekci
Caucasus International 2 (3), 101-109, 2012
52012
Ahmet Davutoǧlu’s Foreign Policy Understanding: A Blend of Westernist and Multiculturalist Eurasianism
O Tufekci
The Arab World Geographer 17 (3), 275-289, 2014
42014
Rising Powers and The Dynamics of Conflict and Cooperation within Eurasi
H Kınık, Ö Tüfekçi
Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia. Newcastle upon Tyne …, 2018
32018
İŞBİRLİĞİ VE KRİZ İKİLEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Ö Tüfekçi
AK Parti'nin 15 yılı: Dış Politika, 135-154, 2017
32017
WHAT IS DISTINCTIVELY NEW ABOUT SO-CALLED'NEW WARS'?
Ö TÜFEKÇİ
International Journal of Economic & Administrative Studies, 2018
22018
Türkiye'nin Rusya ve Kafkasya Politikası: 2016
Ö Tüfekçi
Türk Dış Politikası Yıllığı: 2016, 375-396, 2017
2*2017
Yükselen Güçler ve Dis Politika Araci Olarak Dis Yardimlar, Içinde Erman Akilli
Ö Tüfekçi
Türkiye’de ve Dünyada Dıs Yardımlar, 101-119, 2016
22016
Türkiye’nin Rusya ve Kafkasya Politikası 2015
O Tufekci
Türk Dış Politikası Yıllığı 2015, 317-340, 2016
2*2016
Türk Dış Politikasında Avrasyacılık Söylemi: Davutoğlu Ekolü
O Tufekci
Türkiye’nin Dış Politikası: Yeni Eğilimleri, Yeni Yönelimleri, Yeni …, 2014
22014
Liberal Peacebuilding in Sierra Leone: A Critical Exploration
IT Bindi, O Tufekci
Journal of Asian and African Studies 53 (8), 1158-1172, 2018
12018
TURKEY'S BLACK SEA VISION AND ITS DYNAMICS
DÇ Bayram, Ö Tüfekçi
Karadeniz Arastirmalari, 1-16, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20