Tolga Kara
Tolga Kara
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal medya endüstrisi
T Kara
İstanbul: Beta Yayıncılık, 11, 2013
1012013
Sosyal medya akademi
T Kara, E Özgen
Beta Basım Yayın, 2012
74*2012
SOSYAL MEDYA ÜZERÎNDE YENÎ NESÎL PAZARLAMA VE TÜRKÎYE BÎLGÎ & ÎLETÎŞÎM HÎZMETLERÎ ENDÜSTRÎSÎNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELÎK BÎR ARAŞTIRMA.
T Kara
Global Media Journal: Turkish Edition 2 (4), 2012
412012
Kültür endüstrisi kavramı çerçevesinde medya ürünleri: eleştirel yaklaşım
T Kara
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2014
16*2014
Sosyal Medya Ağlarının Sosyal Ticaret Ağına Dönüşümü: Facebook Örneği.
T Kara
Gaziantep University Journal of Social Sciences 11 (4), 2012
142012
Sosyal Medya Kobi’ler İçin Bir Fırsat mı
T Kara
Facebook ve LınkedIn Üzerinden Bir İnceleme, Tolga Kara ve Ebru Özgen …, 2012
14*2012
GENÇLER NEDEN SNAPCHAT KULLANIYOR KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
K Tolga
Intermedia International E-journal 3 (5), 262-277, 0
14*
Sosyal Medya’nın Kaldıraç Etkisi: Türk Sivil Havacılık Endüstrisi Sosyal Medya Gücünü Nasıl Kullanıyor?
T Kara
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016
112016
Küresel ekonomik kriz ve medya sektörüne yansımaları
T Kara
62009
Instagram’ın Sağlık İletişimi Bağlamında Kullanımı Özel Hastaneler Üzerine Bir İnceleme
T Kara
Global Media Journal TR Edition 7 (14), 7-22, 2017
52017
BASIN İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMİN ÖNEMİ
TU DAİ, K Tolga
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2002
52002
İnternet gazeteciliğinde yeni reklam dönemi: ABD, İngiltere, Türkiye karşılaştırması
T Kara
Deniz Yengin, Anahtar Yayınları, İstanbul, 429-449, 2012
32012
Medya İşletmelerinde Yeni Nesil Pazarlama: Freemium Spotify Üzerine Bir Araştırma
T Kara, T Hünkar
TOJDAC The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 686, 2018
22018
Ağdaki şüphe: bir sosyal medya eleştirisi
T Kara, E Özgen
Beta, 2015
22015
JETFIGHTER DOWN! PREDICTING OPINIONS WITH TWITTER AND THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN TURKEY WITHIN CONTEXT OF ATTRIBUTE AGENDA-SETTING THEORY.
CS SÜTCÜ, Ç AYTEKIN, T KARA, E AKYAZI, NE DILMEN, B DEĞERLİ
Journal of International Social Research 7 (34), 2014
22014
Basın işletmelerinde likidite analizi: Hürriyet Gazetesi örneği
T Kara
Marmara İletişim Dergisi, 2007
22007
Türkiye’de basın işletmelerinde finansal yönetim yaklaşımları ve alternatif finansman tekniklerinden yararlanma davranışları üzerine bir araştırma
T Kara
Marmara Üniversitesi, 2006
22006
Bilişim Teknolojilerinin Gelişimi Ve Gazeteciliğin Değişen Yüzü
T Kara
Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri) Can Bilgili (eds), Beta Yayınları …, 2006
12006
Basın işletmelerinde muhasebe sonuçlarının rasyolar yöntemi ile analizi
T Kara
Marmara Üniversitesi, 2001
12001
Yerel medya işletmelerinde insan kaynakları yönetimi–Bursa bağlamında bir uygulama
T Kara, DG Aladağ
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20