Follow
Çetin Cömert
Çetin Cömert
Professor, Geomatics Department, Karadeniz (Black Sea) Technical university
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Web services and national spatial data infrastructure (NSDI)
C Cömert
Proceedings of geo-imagery bridging continents, XXth ISPRS congress 4, 2004
352004
Turist bilgi sistemleri ve Trabzon örneği
Ç Cömert, H Bostancı
Yerel Yöntemlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, Bildiriler …, 1999
341999
Geoportals and their role in spatial data infrastructures
H Akinci, Ç Cömert
5th International Conference on Geographic Information Systems, 11-12, 2008
252008
Ulusal konumsal veri altyapısı için veri değişim standardının belirlenmesi
Ç Cömert
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
161996
TUCBS ve INSPIRE teknik mimarisi
H Akıncı, Ç Cömert
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12, 11-15, 2009
152009
Solar energy potential of cities in Turkey; A GIS based analysis
U Ziya, C Çetin, Y Volkan
Fresenius Environmental Bulletin 26 (1), 80-83, 2017
142017
Semantic web services for implementing national spatial data infrastructures
D Comert, C, Ulutas, KG Aknci, H
Scientific research and essays 5 (7), 685-692, 2010
142010
Web services: an e-government perspective
Ç Cömert, H Akıncı
142003
Application Development in an interoperable GIS environment: A new system for real estate taxation in Turkey
Ç Cömert, H Akıncı
3rd International Symposium on Remote Sensing of Urban Areas, June, 11-13, 2002
132002
Ulusal konumsal veri altyapısı ve e-Türkiye için önemi
Ç Cömert, H Akıncı
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 2005
122005
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı, 2
Ç Cömert, G Banger
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 96, 1996
111996
Türkiye için Ulusal Konumsal Veri Altyapısı
Ç Cömert, G Banger
Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu, 6-10, 1995
101995
The value of marine spatial data infrastructure for integrated coastal zone management
Ç Cömert, H Akýncý, N Sahin, Ö Bahar
Fresenius Environ Bull 17, 2240-2249, 2008
92008
Semantic definition and matching for implementing national spatial data infrastructures
D Ulutaş, G Kara, Ç Cömert
Journal of Spatial Science 61 (2), 441-459, 2016
72016
Turizm İşletmelerinde Tutundurma Karmasının İncelenmesi: Seyahat Acentaları ve Otel İşletmeleri Örneği
H Tanrıverdi, C Cömert
Pazarlama Dünyası 17 (4), 12-17, 2003
72003
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı üzerine
Ç Cömert
TMMOB HKMO Bülteni, Temmuz, 84-86, 1998
71998
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri: Veri Modelleri ve Veri Yapıları
Ç Cömert
KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Araştırma Raporları, Trabzon, 1997
71997
Semantic linking spatial RDF data to the web data sources
D Ulutaş Karakol, G Kara, C Yılmaz, Ç Cömert
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
62018
A design of temporal geographic information systems (TGIS) for Turkish land register and cadastre data
M Alkan, C Comert
Scientific research and essays 5 (7), 700-708, 2010
62010
Portal tabanlı bir UKVA gerçekleştirimi için yapılması gerekenler
H Akıncı, Ç Cömert
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20