Takip et
Bayram Ozer
Bayram Ozer
Eğitim Bilimleri Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Having General Adequacy of Teaching …
B Özer, İ Gelen
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (9), 2008
3232008
Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlar
C Özer, Bayram, Korkmaz
EKEV Akademi Dergisi 20 (67), 59-84, 2016
118*2016
Öğretim ilke ve yöntemleri
B Duman
Eğitimde çağdaş yaklaşımlar, 337-441, 2011
882011
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E Coşkun, B Özer, EN Tiryaki
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 123-136, 2010
842010
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının günlük problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi
B Özer, İ Gelen, S Öcal
612009
İstenmeyen öğrenci davranışları ve öğretmenlerin kullandıkları başa çıkma stratejileri
B ÖZER, N Bozkurt, A Tuncay
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
532014
Sınıf öğretmenlerinin ev ödevlerine yönelik uygulamalarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi
B Özer, S Öcal
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2 (1), 133-149, 2013
472013
İlköğretim 2. devre öğrencilerinin şikâyet etme davranışlarının öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
B Özer, İ Gelen, R Kahramanoğlu
372010
İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
B Özer, S Öcal
Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty 18, 2012
352012
OYUNLAŞTIRMANIN BEŞİNCİ SINIF MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE DERSE KARŞI TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
I Gelen, B Özer
Education Sciences 5 (1), 71-88, 2010
342010
Gaziantep’in bazı geleneksel lezzetlerinin tarihsel gelişimi
Ç Gökırmaklı, F Balcı, M Bayram, M Kaplan, Ö Bayram, A Tiryakioğlu
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5 (4), 59-69, 2017
302017
AB ve Türkiye öğretmen yetiştirme programlarının karşılaştırılması ve Türkiye için bir model önerisi
B Özer, S Alkan
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 62-95, 2017
272017
DENEYİMSİZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
B Özer, İ Gelen, V Duran
252015
Teknik eğitim fakültesi öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
B Akpınar, B Özer
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 147-166, 2004
252004
Having general adequacy of teaching profession evaluation of the views of teacher candidates and teachers about their level
B Özer, İ Gelen
Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute 5 (9), 39-55, 2008
232008
Öğrenci merkezli karma öğretim yönteminin öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde akademik başarı ve eleştirel düşünmeye etkisi
B Özer
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
232007
Tezsiz yüksek lisans ve üniversite son sınıf öğrencilerinin KPSS sınavına yönelik algıları
N Semerci, B Özer
XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 28-30, 2005
232005
Aday öğretmenler için okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması
İH Demircioğlu, A Sezer, B Özer, N Gedik, Y Göktaş, İ Gelen, A Çakıroğlu, ...
Anı Yayıncılık, 2010
222010
Development of an Individual Professional Development Plan Proposal That Is Based on Continuing Professional Development Needs of Teachers.
B Özer, T Can, V Duran
European Educational Researcher 3 (3), 139-172, 2020
212020
EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM KURAM, STRATEJİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN FARKINDA OLMA VE KULLANMA DÜZEYLERİ
B ÖZER
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (24), 197-211, 2013
192013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20