Takip et
Pınar Yardımcı
Pınar Yardımcı
Mersin University Faculty of Economics -- Formerly Assoc.Prof. at Selçuk University
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İçsel büyüme modelleri ve Türkiye ekonomisinde içsel büyümenin dinamikleri
P YARDIMCI
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2006
1332006
Türkiye’de Beşeri Sermaye Birikimine Dayalı Ak Tipi İçsel Ekonomik Büyümenin Var Modeli İle Analizi
A Ay, P Yardımcı
Maliye Dergisi 155, 39-54, 2008
842008
İçsel büyüme ve Türkiye’de içsel büyümeyi etkileyen faktörlerin ampirik analizi
P Yardımcı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
462006
İHRACAT-İTHALAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BİLGİ YAYILMALARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: JOHANSEN VE PESARAN SINIR TESTİ UYGULAMASI
P YARDIMCI, D Uysal
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 7 (14), 147-170, 2007
162007
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
P Yardımcı
Ankara: Detay Yayıncılık, 2014
112014
Merkez Bankası Bilanço Kalemlerinin Para Politikalarını Yönlendirmedeki Rolü
P Yardımcı
Selçuk Üni. Karaman İİ BF Dergisi, 2006
112006
Türkiye’de içsel ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmede dış ticaret ve beşeri sermayenin rolü (1963-2002): Pesaran’ın sınır testi ile bir eş-bütünleşme analizi
A Ay, P Yardimci
Iktisat Isletme ve Finans 22 (252), 99-115, 2007
102007
The middle income trap: an assessment in terms of Turkish economy
S Konya, Z Karaçor, P Yardimci
DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 3 (1), 270-287, 2017
72017
Küreselleşme ve bölgeselleşme ekseninde uluslararası ekonomik entegrasyonlar: teori ve uygulama
P Yardımcı
Detay Yayıncılık, 2012
72012
Yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: OECD ülkeleri örneği
F Mangır, Z Karaçor, S Konya, P Yardımcı
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, Nevşehir, 2018
52018
Türkiye’de İhracat-İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması, 8
P Yardımcı
Turkey Econometrics and Statistics Congress Presentation, Malatya, 2007
52007
Türkiye’de Fiziksel ve Beşeri Sermaye Birikimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Var Modeli İle Analizi (1950-2000)
A AY, P Yardımcı
Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 491-502, 2006
52006
Welfare and governance crises of neoliberal globalization: the new institutional economics perspective
P Yardimci, Z Karaçor, S Konya
DIEM: Dubrovnik International Economic Meeting 3 (1), 361-380, 2017
42017
The Impact of Trade Liberalization on Current Account Deficit: The Turkish Case
E Selçuk, Z Karaçor, P Yardımcı
International Journal of Economics and Management Engineering 9 (10), 3694-3699, 2015
42015
The middle income trap: an empirical evidence on the Turkish economy
S Konya, Z Karaçor, P Yardımcı
International Journal of Diplomacy and Economy 4 (2), 172-184, 2018
22018
Türkiye’de İhracat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Bilgi Yayılmaları Çerçevesinde Analizi: Johansen ve Pesaran Sınır Testi Uygulaması (Bildiri)
P Yardımcı
VIII Ulusal Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, 2007
12007
Sürdürülebilirlik İktisadı Perspektifinden Döngüsel Ekonomi ve Uluslararası Ticaret
P Yardımcı
Çevre Ekonomisi Makro Boyutlarıyla, 251-278, 2022
2022
Dijital Ekonomide Dış Ticaretin Yeri ve Dünya Ticaret Örgütü
P Yardımcı
TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-TİCARET, 69-88, 2020
2020
Complexity Economics and Innovation Systems: Mersin Regional Innovation Strategy (RIS) Plus Project From Perspective of Complexity Science
P Yardımcı
Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, 83-125, 2020
2020
KARMAŞIKLIK TEORİSİNİN İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE ETKİSİ VE KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIMLAR Doç. Dr. Pınar YARDIMCI Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR
ÖGS KONYA, F MANGIR
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20